สาเหตุทั่วไปของความชื้นในผนัง

สาเหตุทั่วไปของความชื้นในผนัง

หลายบ้านในประเทศไทยประสบปัญหาความชื้นในผนังมากเกินไป หัวข้อนี้ถูกกล่าวถึงบ่อยๆในกลุ่ม Facebook ของเรา คนดีไซน์ และเราจะอธิบายสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดในคู่มือนี้เพื่อประโยชน์สำหรับสมาชิกกลุ่มทุกท่าน

สัญญาณทั่วไปของความชื้นที่มากเกินไปในผนังประกอบด้วย:

 • ร่องรอยความชื้นของน้ำที่ผนัง (เส้นแนวนอนสีเข้มหรือสีเปลี่ยนที่ผนัง)
 • สีทาหรือวอลเปเปอร์ลอกหรือพอง
 • การเกิดคราบขาว (คราบผงสีขาวบนพื้นผิวผนัง)
 • รอยแตกของปูนและปูนฉาบแตก
 • เกิดราและคราบ
 • กลิ่นอับชื้นจากราและดิน
 • กรอบหน้าต่างและประตูไม้เปื่อยผุพัง

เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เราจำเป็นต้องระบุประเภทของความชื้นในอาคารก่อนที่จะเลือกวิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้อง

เราสามารถแบ่งความชื้นในผนังออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ:
1 ความชื้นที่ขึ้นจากพื้นใต้ดิน (Rising Damp)
2 ความชื้นที่แทรกเข้ามา (Penetrating Damp)
3 การควบแน่น (Condensation)

แต่ละประเภทสามารถเกิดจากปัญหาหลายประการ เรามาดูรายละเอียดของแต่ละประเภทกันเถอะ

หากไม่ได้รับการรักษา ความชื้นในผนังทุกประเภทจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อบ้าน ความชื้นจะทำให้โครงสร้างอ่อนแอลงและนำไปสู่การเกิดสนิมอย่างหนักในเหล็กเสริมแรง โดยไม่ต้องนึกถึงผลกระทบที่ไม่น่าดูจากภายนอก เมื่อมีการลามของเชื้อราภายในบ้านอาจกลายเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจและสุขภาพอย่างร้ายแรง


1 ความชื้นที่ขึ้นจากพื้นใต้ดิน (Rising Damp)

ความชื้นจากพื้นดิน (Rising Damp) เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกความชื้นที่ขึ้นในแนวตั้งผ่านผนัง อันเป็นผลมาจากน้ำในดินที่ถูกดูดซึมขึ้นมาทางผนัง คอนกรีตและอิฐเป็นวัสดุที่มีรูพรุน ดังนั้นจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำเมื่อส่วนล่างเปียก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเกิดปฏิกิริยาดูดซึมของผนังอิฐ การเพิ่มขึ้นของความชื้นที่ขึ้นจากพื้นดินจึงมักจะพบได้ที่ระดับความสูงไม่เกิน 500 – 1000 มม. จากพื้นผิวผนัง

เนื่องจากระดับน้ำใต้ดินสูงและเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยครั้งในประเทศไทย ความชื้นที่ขึ้นจากพื้นดินจึงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับเจ้าของบ้าน รากฐานของอาคารมีความเสี่ยงต่อปัญหาความชื้นด้วยหลายสาเหตุ
ฟิสิกส์ง่าย ๆ เบื้องหลังการเกิดความชื้นที่ขึ้นจากพื้นดินคือการขึ้นของของเหลวผ่านช่องว่างแคบ ๆ เช่น ท่อหรือสารที่ซึมผ่านได้ เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวและแรงยึดเกาะที่ทำปฏิกิริยาระหว่างของเหลวกับพื้นผิว เรียกว่าปฏิกิริยาดูดซึม (capillary action)

ความชื้นที่ขึ้นจากพื้นดินเกิดขึ้นเมื่อน้ำเคลื่อนตัวขึ้นผ่านผนังเนื่องจากการซึมผ่านวัสดุเช่นอิฐและคอนกรีตมีรูพรุนตามธรรมชาติและมีช่องว่างเล็ก ๆ ให้น้ำซึมผ่านได้
สัญญาณของความชื้นที่ขึ้นจากพื้นดินจะเห็นได้ชัดที่สุดที่ฐานของผนัง สูงขึ้นไปประมาณหนึ่งเมตร


อะไรคือสาเหตุที่เป็นไปได้ของความชื้นที่ขึ้นจากพื้นดิน (Rising Damp)

รากฐานสามารถสัมผัสกับดินที่เปียกน้ำฝนและระดับน้ำใต้ดินสูงในพื้นที่ได้ การรั่วซึมของท่อประปาสามารถเพิ่มระดับความชื้นในดินอย่างถาวร ซึ่งสร้างผลกระทบเช่นเดียวกัน น้ำสามารถควบแน่นบนวัสดุรากฐานเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัสดุและอากาศภายนอก โดยเฉพาะพื้นที่ใต้ถุนบ้านมีความเสี่ยงสูงและสามารถเป็นสาเหตุของทั้งความชื้นที่ขึ้นจากพื้นดินและความชื้นที่ซึมผ่านเข้ามา

โดยเฉพาะปัญหาปริมาณเกลือสูงในพื้นดินในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทะเล เกลือเหล่านี้จะทำปฏิกิริยาทางเคมีด้วย

วิธีป้องกันความชื้นที่ขึ้นจากพื้นดิน (Rising Damp)
มการติดตั้งแผ่นกั้นไอน้ำระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่เป็นวิธีที่ง่ายมาก ในขณะที่หลายคนเรียกมันว่า “ชั้นพลาสติก (Plastic Layer)” แผ่นกั้นไอน้ำคุณภาพสูงเป็นผนังทางกายภาพที่ผลิตผ่านกระบวนการร่วมการอัดหลายชั้น โพลีเอทิลีนเป็นวัสดุที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งจำเป็นต้องมีความทนทานต่อการเจาะและการเสื่อมสภาพเพื่อให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว แผ่นกั้นไอน้ำจะสร้างเป็นชั้นกั้นทางกายภาพที่มีอัตราการผ่านของความชื้นและอากาศไม่เกิน 0.01 perms
เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นจากความชื้นที่ขึ้นจากพื้นดิน การลงทุนในแผ่นกั้นไอน้ำที่ถูกต้องจึงเป็นการลงทุนที่จำเป็นอย่างยิ่ง

นอกเหนือจากการใช้แผ่นกั้นไอน้ำแล้ว ยังจำเป็นต้องดำเนินการมาตรการอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีน้ำมากเกินไปรอบฐานรากอาคาร:
วางแผนพื้นที่รอบ ๆ ให้เป็นลาดเอียงเพื่อเบี่ยงเบนน้ำออกจากอาคาร ลดการซึมของน้ำลงในดินรอบ ๆ อาคารโดยการติดตั้งรางน้ำฝนและนำทางน้ำออกจากฐานราก ในพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง ควรพิจารณาติดตั้งระบบระบายน้ำฝังใต้ดินเพื่อเบี่ยงเบนน้ำออกจากฐานราก เติมวัสดุระบายน้ำ เช่น กรวด ใต้ตัวอาคารเพื่อช่วยระบายน้ำออก

วิธีแก้ปัญหาสำหรับกรณีความชื้นที่ขึ้นจากพื้นดิน (Rising Damp)
สถานการณ์จะซับซ้อนมากขึ้นในกรณีที่ไม่มีการติดตั้งแผ่นกั้นไอน้ำระหว่างการก่อสร้าง หรือแผ่นกั้นนั้นเสียหาย หรือไม่มีการดำเนินการมาตรการระบายน้ำอื่น ๆ

ในกรณีเช่นนี้ ขั้นตอนแรกควรเป็นการวิเคราะห์สาเหตุหลักของความชื้นในผนัง หากพบว่ามีปัญหาภายนอกที่เป็นสาเหตุ ควรแก้ไขทันที เช่น การดำเนินการมาตรการระบายน้ำที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนแรก ปรับระดับพื้นดินภายนอก หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำและรางน้ำฝนไม่มีการอุดตัน เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของน้ำและการสะสมของน้ำรอบฐานผนัง

วิธีเดียวที่จะรักษาความชื้นที่ขึ้นจากน้ำใต้ดินคือการสร้างชั้นกั้นความชื้นใหม่ในผนังเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของความชื้นผ่านโครงสร้าง ควรให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการเสมอ

ในอดีต ผนังถูกทำรูเพื่อติดตั้งชั้นกั้นความชื้นใหม่ตามเส้นขอบอิฐ กระบวนการนี้มีปัญหาหลายอย่างสำหรับโครงสร้างส่วนใหญ่ และเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน ยากและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก วิธีล่าสุดคือการใช้วิธี Damp Proofing Course ซึ่งเป็นการฉีดสารเคมีลงในผนังเพื่อสร้างชั้นกั้น กระบวนการนี้มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลามาก

เราจำเป็นต้องแก้ไขความเข้าใจผิดนี้ ที่พบบ่อยมาก เพราะคุณอาจได้ยินคำแนะนำบ่อยเกินไปว่าการปรับปรุงชั้นกันน้ำบนผนังจะแก้ไขปัญหาได้ แต่มันไม่ใช่เรื่องจริง เพราะความชื้นที่ขึ้นในผนังจะพบวิธีใหม่อย่างง่ายดาย มันไม่สามารถหยุดได้โดยการใช้วัสดุกันน้ำบนผนัง เพียงแค่ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการนี้อย่างเดียว

2 ความชื้นที่แทรกเข้ามา (Penetrating Damp)

ความชื้นที่แทรกเข้ามา (penetrating damp) เกิดจากความชื้นที่เคลื่อนที่ในแนวราบผ่านผนัง
ประเภทความชื้นนี้เกิดขึ้นเมื่อน้ำเข้าทำลายอาคารจากด้านนอก โดยการเคลื่อนที่ผ่านผนังภายนอกหรือหลังคา แม้ว่าจะพบบ่อยในโครงสร้างที่มีอายุมากหรือบำรุงรักษาไม่ดี ข้อบกพร่องทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญก็สามารถเป็นเหตุให้ความชื้นเจาะผ่านได้ในอาคารใหม่ด้วย

ไม่พูดถึงปัญหาทั่วไปอย่างฝนและการรั่วซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความชื้นที่เจาะผ่าน สามารถมีหลายสาเหตุได้ แต่ในกรณีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องชัดเจน การรู้ว่าจะมองหาที่ไหนจะช่วยในการค้นหามาตรการป้องกันที่เหมาะสม วิธีที่ถูกต้องในการป้องกันความชื้นที่เจาะผ่านนั้นอยู่ในรายละเอียดอย่างมาก


สาเหตุของความชื้นที่แทรกผ่าน (Penetrating Damp)
สาเหตุนั้นมีมากมายแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สุดสองประการคือฝนและท่อรั่ว
ปัญหาที่พบบ่อยมีหลายประการ เช่น หลังคาเสียหาย รางน้ำเสียหาย การปิดประตูหรือหน้าต่างไม่มิดมีรูให้น้ำไหลเข้ามา ระบบป้องกันการซึมของระเบียงและดาดฟ้า และการปูผนังภายนอกที่เสียหาย

วิธีป้องกันความชื้นที่แทรกผ่าน (Penetrating Damp)
โดยทั่วไปขั้นตอนแรกในการป้องกันความชื้นที่แทรกผ่านคือการวางแผนสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง เจ้าของบ้านควรเลือกสถาปนิกและวิศวกรที่มีความสามารถที่จะตรวจดักจุดน้ำฝนเข้าไปภายในบ้านที่เป็นไปได้ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบบ้านและจะให้คำแนะนำที่จริงใจ ควรถามพวกเขาว่าได้ทำการ “Pen Test” หรือไม่และคุณจะสามารถรู้ได้จากคำตอบของพวกเขาว่าพวกเขาได้พิจารณามาตรการระวังที่จำเป็นเพียงพอหรือไม่ แม้ว่าในฐานะเจ้าของบ้านที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้แต่คุณก็สามารถนึกภาพถึงวิธีการที่น้ำฝนจะเดินไปบนผนังภายนอกของบ้านได้ โดยการดูแผนภาพและภาพเรนเดอร์ที่มีอยู่

จุดสำคัญอีกอย่างคือการเลือกรูปทรงหลังคาที่เหมาะสมและหน้าต่างและประตูที่มีความสามารถในการกันน้ำ การละเลยการเลือกเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายจะทำให้คุณต้องเผชิญกับค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสูงขึ้น ดูแลให้แน่ใจว่าในช่วงก่อสร้างมีการติดตั้งชั้นกันน้ำที่จำเป็นในบริเวณที่เกี่ยวข้อง (ห้องน้ำ, ระเบียง, ระเบียงบ้าน)

ให้เข้าใจง่าย ๆ คือความชื้นที่แทรกผ่านสามารถป้องกันได้ด้วยการจัดการน้ำที่ถูกต้อง จุดมุ่งหมายคือการเอาน้ำออกจากโครงสร้างอาคารให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
องค์ประกอบหลักคือ: :

 • มีหลังคาที่ยื่นออกมาเพียงพอและเหมาะสม
 • ติดตั้งขอบหยดน้ำด้านใต้หลังคาทุกด้าน
 • วัสดุมุงหลังคาจำเป็นต้องมีการทับซ้อนกันอย่างเพียงพอ
 • วางแผนการระบายน้ำและการระบายน้ำอย่างถูกต้อง

วิธีแก้ไขสำหรับกรณีที่เกิดความชื้นที่แทรกผ่าน (Penetrating Damp)
การดำเนินการในทันทีควรเป็นการแก้ไขสาเหตุโดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนที่เสียหายและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้สารผนึกที่เหมาะสมรอบช่องที่เปิด บางครั้งเพียงแค่ปรับปรุงรายละเอียดที่ผนังภายนอกตรงกับองค์ประกอบก็สามารถป้องกันน้ำเข้าได้

เราสามารถพูดคุยกันได้เพียงไม่กี่ประเด็นเพื่อสาธิตตัวเลือกการซ่อมแซมที่เหมาะสม มาตรการที่ถูกต้องจะขึ้นอยู่กับกรณีเฉพาะของคุณเท่านั้น

ซ่อมแซมท่อรั่วทันที ใช้ป้องกันการรั่วซึมที่เหมาะสมในห้องน้ำ, ห้องครัว, ระเบียง, ระเบียง, ชั้น ขอบด้านนอก, ใช้โครงสร้างหลังคาที่มีระยะยื่นเพียงพอ, ป้องกันขอบหลังคาและการเชื่อมต่อด้วยการติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกด้านของหลังคามีขอบหยดน้ำที่เพียงพอ ติดตั้งรางน้ำฝนที่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนสูงสุดในพื้นที่ของคุณได้ เปลี่ยนหน้าต่างและประตูที่มีระบบระบายน้ำไม่เพียงพอ เปลี่ยนอิฐที่แตกในผนังหรือรอยแตกร้าวในปูนฉาบ ความชื้นที่เจาะผ่านเป็นเหตุผลเดียวที่คุณอาจพิจารณาใช้ชั้นกันน้ำบนผนังภายนอก กำจัดมอสและพืชจากผนังเพราะจะทำให้พื้นผิวอ่อนแอ และแน่นอน ซ่อมแซมกระเบื้องที่แตกบนหลังคา

ให้ผู้รับเหมาที่มีความสามารถเฉพาะซึ่งคุณสามารถหาได้ใน Kitzee เป็นผู้ติดตั้งหน้าต่างและประตูเพราะเป็นส่วนสำคัญในการรับประกันความสบายใจ

ก่อนที่จะเริ่มซ่อมแซมผนังที่เสียหาย คุณจำเป็นต้องแน่ใจว่าสาเหตุที่แท้จริงได้รับการแก้ไขแล้ว ให้ผนังที่ชื้นมีเวลาแห้งสนิทก่อนที่จะเริ่มซ่อมแซมผิวด้วยการซ่อมแซมปูนและทาสีใหม่ ผนังอิฐและคอนกรีตจะแห้งในอัตราที่ช้ามาก ประมาณ 25 มม. ต่อเดือน คุณสามารถคำนวณได้ว่าจะใช้เวลากี่เดือนเพื่อให้ผนังภายนอกที่มีความหนา 150-200 มม. แห้งสนิท ถ้าไม่ได้ใช้วิธีการช่วย อย่างเช่น เครื่องทำความร้อน

3 การควบแน่น (Condensation)

การควบแน่นเกิดขึ้นเมื่ออากาศอุ่นและชื้นสัมผัสกับพื้นผิวที่เย็นกว่า ซึ่งทำให้ความชื้นในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอย่างมากในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ การควบแน่นสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายบนหน้าต่างและผนัง แม้พื้นที่ที่กลวงภายใต้บ้านหรือห้องใต้หลังคาอาจเป็นสาเหตุของการควบแน่นเมื่อความแตกต่างของอุณหภูมิสูง โชคดีที่ปัญหาการควบแน่นนั้นง่ายต่อการจัดการ สิ่งสำคัญคือการลงมือทำตั้งแต่เนิ่น ๆ และไม่ต้องรอจนกว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น สัญญาณที่ชัดเจนว่าเจ้าของบ้านใช้เวลานานเกินกว่าที่จะดำเนินการกับการควบแน่นคือลักษณะของเชื้อราบนผนังด้านใน สัญญาณเตือนแรกอาจเป็นกลิ่นอับในห้อง
ประเด็นที่น่าสนใจมากที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการควบแน่นคือเหตุผลที่มันไม่เคยเป็นปัญหากับโครงสร้างบ้านไม้ของคนสมัยก่อน นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าการระบายอากาศตามธรรมชาติดีขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาเก่าและไม้มีความสามารถตามธรรมชาติในการดูดซับและปล่อยความชื้นส่วนเกิน ความสามารถเหล่านี้ลดลงอย่างมากในวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่

สาเหตุของการควบแน่น (Condensation)
กิจกรรมประจำวัน เช่น การทำอาหาร การอาบน้ำ และการตากผ้าในร่ม สามารถเพิ่มระดับความชื้นในบ้านที่สูงอยู่แล้วในประเทศไทย การควบแน่นเกิดขึ้นเมื่อความชื้นส่วนเกินสะสมบนพื้นผิวที่เย็นกว่า โดยเฉพาะในบ้านที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ
การระบายอากาศไม่เพียงพอทำให้ปัญหาแย่ลง

วิธีแก้ไขสำหรับกรณีการควบแน่น (Condensation)
โชคดีที่วิธีแก้ปัญหาสามารถทำได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก
การปรับปรุงระบบระบายอากาศเป็นสิ่งสำคัญเสมอ การเปิดหน้าต่างและประตูบ่อยครั้ง ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้เปิดอยู่นาน เพียงแค่สร้างการเคลื่อนไหวของอากาศในบ้านให้เพียงพอ
การใช้พัดลมดูดอากาศ (Hoods) ในห้องครัวและห้องน้ำที่ปิดสนิทเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญอีกอย่าง
การตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องระบายอากาศในหน้าต่างเพียงพอก็สามารถช่วยจัดการระดับความชื้นได้เช่นกัน
พยายามเหลือช่องว่างอย่างน้อย 100 มม. ระหว่างเฟอร์นิเจอร์และผิวผนังเพื่อให้มีการไหลเวียนอากาศ
เพียงแค่ป้องกันการสะสมของอากาศที่ชื้นและนิ่งที่อาจทำให้เกิดเชื้อราและน้ำค้างได้
แม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะง่ายต่อการนำมาใช้ในบ้านที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ห่างจากบ้านเป็นระยะเวลานานพบว่ามันยากที่จะดำเนินการเพียงพอ หากไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนบ้านที่เชื่อถือได้ในพื้นที่ให้เปิดบ้านเพื่อระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ การใช้ตัวจับเวลาเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานในโหมดลดความชื้นทุกวันอาจจะมีประโยชน์อย่างมาก แม้ว่าวิธีการนี้จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้า คุณต้องแน่ใจว่าเครื่องปรับอากาศไม่มีรอยรั่วที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านของคุณมากขึ้น

ขอเพิ่มคำเตือนที่บ้านเจ้าของบ้านบางครั้งมักละเลย คือ อย่าใช้สีทาบ้านสำหรับทาผนังภายนอกมาทาภายในบ้าน เพราะจะสร้างอุปสรรคที่ป้องกันการหายใจของผนังอย่างธรรมชาติซึ่งเพิ่มโอกาสให้เกิดการควบแน่นอย่างไม่สมเหตุสมผลบนผนังในบ้าน

ประเด็นสำคัญของเราคืออะไร

เข้าใจสัญญาณและสาเหตุของความชื้นในผนังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

การตรวจสอบเป็นประจำและดำเนินการป้องกันโดยทันทีจะช่วยป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างบ้านได้อย่างเหมาะสม

มีขั้นตอนในการปฏิบัติมากมายในการต่อสู้กับความชื้นได้ในฐานะเจ้าของบ้าน

 • ระบบระบายอากาศ: ให้มีการไหลของอากาศอย่างเพียงพอโดยการเปิดหน้าต่าง ใช้พัดลม และรักษาระบบระบายอากาศโดยรวมให้ดี
 • ระบบระบายน้ำ: ติดตั้งระบบระบายน้ำเพียงพอรอบบ้านเพื่อขนส่งน้ำเกินออกไป
 • ควบคุมอุณหภูมิ: รักษาระดับอุณหภูมิภายในบ้านให้เป็นระดับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการควบแน่นบนผนัง
 • ซ่อมแซมรอยรั่ว: ซ่อมแซมรอยรั่วทุกครั้งโดยทันทีไม่ว่าจะเป็นจากหลังคา ท่อ หรือก๊อกน้ำ
 • การบำรุงรักษารางน้ำ: รักษารางน้ำและท่อน้ำหลีกเลี่ยงน้ำไปที่ผนังโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปิดรอยรั่ว: ทำให้บ้านมั่นคงโดยการปิดรอยรั่วเพื่อป้องกันการแืรกซึมของความชื้น
 • หลังคาที่เหมาะสม: ติดตั้งตัวเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำทางน้ำฝนออกจากตัวอาคาร
 • เครื่องดูดความชื้น: ใช้เครื่องดูดความชื้นในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเพื่อลดความชื้นเกินไป

คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อคุณพบสัญญาณของผนังชื้นและไม่สามารถระบุวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเอง ใช้ความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม Facebook ของเรา คนดีไซน์

ความแตกต่างระหว่าง 3 ประเภทหลักของความชื้นเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากแต่ละประเภทมี

มีความเข้าใจผิดบ่อย ๆ ว่าทุกปัญหาเกี่ยวกับความชื้นต้องการการแก้ไขที่มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นการใช้สารเคมี DPCs ซึ่งไม่ใช่เสมอไป หลายสถานการณ์สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการที่ง่ายและไม่ต้องทำอะไรมากมายเลย
นอกจากนี้ควรขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะตัดสินใจใช้วิธีการซ่อมแซมที่มีราคาแพง เนื่องจากการวินิจฉัยผิดพลาดอาจนำไปสู่การซ่อมที่ไม่จำเป็นและไม่มีประสิทธิภาพ

ใช้แพลตฟอร์ม Kitzee ของเราเพื่อค้นหาผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของคุณ คุณอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคาระบบประปาหรือระบบระบายอากาศทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของคุณ บริษัทตรวจสอบบ้านหลายแห่งสามารถช่วยคุณในการค้นหาสาเหตุสำหรับความชื้นในผนังและแนะนำมาตรการแก้ไขที่ถูกต้อง

ในที่สุดการเข้าใจและแก้ไขสาเหตุของความชื้นในบ้านของคุณสามารถช่วยประหยัดเวลาและเงินในการรีโนเวทที่แพงขึ้น พร้อมทำให้บ้านของคุณอยู่อย่างสุขสบายและยืนยาว
เราหวังว่าคุณจะพบว่าคู่มือ Kitzee ของเรามีประโยชน์

โครงการที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วย Kitzee:

ลูกค้าทำให้โครงการบ้านของพวกเขาเสร็จในครั้งแรกด้วยรีวิวผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือของเรา

บริษัทต่างๆ ขยายธุรกิจด้วยชื่อเสียงที่แข็งแกร่งซึ่งสร้างโดยลูกค้าที่พึงพอใจและการอ้างอิงที่ยอดเยี่ยม

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก Kitzee