ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: พฤษภาคม พ.ศ. 2566 [2023]

Table of Contents

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: พฤษภาคม พ.ศ. 2566 [2023]

การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

เงื่อนไขในข้อตกลงการใช้งาน ("ข้อกำหนด”) รวมถึงทุกย่อหน้า และเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะควบคุมการเข้าใช้งาน การใช้ และการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัท คิดซี เอเจนซี่ จำกัดหรือบริษัทในเครือ (และรวมถึงองค์กรภายใต้ชื่ออื่นๆ โดยรวมกันจะเรียกว่า “คิดซี”, "พวกเรา", "ของเรา", หรือ, "เรา") หรือผ่านทางคิดซี และความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณกับคิดซี
โปรดอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด และรอบคอบ โดยการใช้เว็บไซต์ คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ได้
การอ้างอิงทั้งหมดถึง "คุณ" หรือ "ของคุณ" แล้วแต่กรณี หมายถึงบุคคลที่เข้าถึง ใช้ และ/หรือ มีส่วนร่วมบนเว็บไซต์ในลักษณะใดก็ตาม และทายาทของคุณแต่ละคน ผู้รับมอบอำนาจ และผู้สืบทอดตำแหน่ง หากคุณใช้เว็บไซต์ในนามของนิติบุคคล คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจในการผูกพันนิติบุคคลนั้น การยอมรับข้อกำหนดของคุณจะถือว่าเป็นการยอมรับโดยนิติบุคคลนั้น และ "คุณ" และ "ของคุณ" ในที่นี้จะหมายถึงนิติบุคคล กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน

การแก้ไข

คิดซี ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ ยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ และเอกสารอื่นๆ ที่อ้างอิงไว้ในที่นี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คิดซีจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลง โดยการประกาศบนเว็บไซต์คิดซี และอาจแจ้งให้คุณทราบโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวด้วยการส่งข้อความถึงคุณ และ/หรือ แจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ การแก้ไขนั้นจะมีผลบังคับใช้ 30 (สามสิบ) วันหลังจากกรณีที่เกิดขึ้นก่อน ดังต่อไปนี้ (a) ประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขไว้บนเว็บไซต์; (b) การส่งข้อความถึงคุณเกี่ยวกับการแก้ไข หรือ; (c) คุณได้รับแจ้งเมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ การใช้เว็บไซต์ของคุณหลังจากพ้นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน จะถือว่าคุณยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น หากคุณไม่ยอมรับ คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ได้ ส่วนผู้ใช้ที่ยังคงใช้เว็บไชต์ต่อหลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดแจ้ง คุณตกลงว่าคุณไม่สามารถอ้างความไม่รู้เป็นข้อแก้ตัว สำหรับการละเมิดเงื่อนไขข้อกำหนดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้

ข้อกำหนดและนโยบายเพิ่มเติม

โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ และข้อจำกัดความรับผิดชอบของคิดซีที่ระบุไว้ในที่นี้ เพื่อเป็นข้อมูล และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลของคุณโดยคิดซี การจัด และการส่งข้อความโดยคิดซี หรือผู้ให้บริการส่งข้อความของเรา จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเรา ซึ่งระบุในนี้อย่างชัดแจ้ง โปรดตรวจสอบชุดนโยบายสำคัญของคิดซีทั้งหมดที่ใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และการโต้ตอบระหว่างเรากับคุณ และกับบุคคลที่สาม ในบางส่วนของเว็บไซต์ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการบนเว็บไซต์อาจมีข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้โพสต์ไว้แตกต่างกัน หรืออาจทำให้คุณต้องตกลง และยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไข หรือนโยบายเพิ่มเติม โดยหากมีจุดที่ขัดกันระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้ กับข้อกำหนด และเงื่อนไข หรือนโยบายที่โพสต์เป็นการเฉพาะสำหรับส่วนใด หรือผลิตภัณฑ์ใด หรือบริการใด นโยบายที่โพสต์เป็นการเฉพาะอย่างหลังจะมีผลบังคับเหนือกว่าสำหรับส่วนนั้น หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ ที่คุณใช้

ข้อกำหนด และคำจำกัดความที่สำคัญ

คำจำกัดความต่อไปนี้จะต้องมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในรูปเอกพจน์ หรือพหูพจน์
เนื้อหาร่วมกัน - หมายถึง เนื้อหาของผู้ใช้ และเนื้อหาของคิดซีร่วมกัน
เนื้อหา - หมายถึงข้อความ, ภาพกราฟิก, ภาพ, เพลง, ซอฟต์แวร์, เสียง, วิดีโอ, ข้อมูล หรือสิ่งที่อยู่ในรูปแบบอื่นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลโปรไฟล์ คำขอรับบริการ ใบเสนอราคา หัวข้อบทความ คำวิจารณ์(รีวิว) ข้อมูลกำหนดการ และปฏิทิน รวมถึงข้อมูลหรือสิ่งที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่มีอยู่บน หรือผ่านทางเว็บไซต์
ผู้บริโภค/เจ้าของบ้าน/ลูกค้า - หมายถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเพื่อค้นหาบริษัทผู้ให้บริการบนเว็บไซต์ ค้นหาบริการจากบริษัทผู้ให้บริการบนเว็บไซต์ ลงทะเบียน หรือรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบ้าน หรือบริการที่คล้ายกันเกี่ยวกับบ้านของตน ใช้แนวทางบนคิดซีในการวางแผนเพื่อติดตามการบำรุงรักษาบ้าน หรือใช้เว็บไซต์เพื่อ หรือ ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ในการรับ, จ่ายเพื่อ, ทบทวน, หรืออำนวยความสะดวกในการรับบริการ เนื่องจากผู้บริโภคอาจจะเป็น หรือ อาจกลายเป็นลูกค้าของผู้ให้บริการ ผู้บริโภคจึงมักถูกเรียกว่า “ลูกค้า” บนเว็บไซต์ และในสื่อการตลาดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
ค่าธรรมเนียม - หมายถึงจำนวนเงินใดๆ ที่คิดซีเรียกเก็บจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่มีให้บนเว็บไซต์
เว็บไซต์ - หมายถึงเว็บไซต์ทั้งหมดของคิดซี, แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออื่นๆ, ซอฟต์แวร์, กระบวนการต่างๆ, การปรึกษาด้วยวิดีโอคอล, บริการสมาชิกแบบมีค่าบริการ, และบริการอื่น โดยหรือผ่านทางคิดซี
นโยบายความเป็นส่วนตัว หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวของคิดซีที่ www.kitzee.agency/privacy รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม หรือการปรับปรุงใดๆที่ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
นโยบายคุกกี้ หมายถึง นโยบายคุกกี้ของคิดซีที่ www.kitzee.agency/cookies รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม หรือการปรับปรุงใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายถึง การปฎิเสธความรับผิดของคิดซีในนี้ รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม หรือการปรับปรุงใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
บริการ - หมายถึงบริการที่แสดง, เสนอราคา, กำหนดเวลา, นำเสนอ, ดำเนินการ หรือจัดหาโดยผู้ให้บริการ หรือค้นหา, กำหนดเวลา, จ่ายเพื่อ, หรือได้รับโดยผู้บริโภค ผ่านทางเว็บไชต์
ผู้ให้บริการ - หมายถึงผู้ใช้ที่ใช้ หรือลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ในการนำเสนอ รับชำระเงิน หรืออำนวยความสะดวกในการจัดหาบริการ ในบางครั้ง ผู้ให้บริการจะเรียกว่า “ผู้เชี่ยวชาญ” บนเว็บไซต์
เนื้อหาของคิดซี หมายถึง เนื้อหาทั้งหมดที่คิดซีมีอยู่บนเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม แต่ไม่รวมเนื้อหาของผู้ใช้
ผู้ใช้ หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการสำเร็จตามขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีของคิดซี ตกลงตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ และนโยบายการควบคุมอื่นๆ ใช้บริการที่นำเสนอโดยหรือผ่านเว็บเพจ หรือรวมไปถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ส่ง หรือรับคำขอผ่านเว็บไซต์อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการ และผู้บริโภค
เนื้อหาของผู้ใช้ - หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดที่ส่ง โพสต์ อัปโหลด เผยแพร่ หรือส่งบนหรือผ่านเว็บไซต์โดยผู้ใช้ของเว็บไซต์ โดยรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปภาพ ข้อมูลโปรไฟล์ คำอธิบาย โพสต์ คำวิจารณ์(รีวิว) คำขอ ข้อความ และการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์แต่ไม่รวมเนื้อหา และคำติชมของคิดซี
บริษัท - หมายถึงนิติบุคคลของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ให้บริการที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์
บริการสมาชิกแบบมีค่าบริการ - คิดซีนำเสนอรายชื่อธุรกิจแบบพื้นฐานฟรี และแบบขั้นสูงที่ต้องชำระเงินบนเว็บไซต์ ทั้งสองกรณีถือเป็นการสมัครสมาชิกเพื่อมีส่วนร่วมในบริการคิดซี บนเว็บไชต์คิดซี

การรักษาความลับ

ข้อมูลที่เป็นความลับ - หมายถึง ข้อมูลของเจ้าของบัญชีทั้งหมด และข้อมูลใดๆ ที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นความลับตามธรรมชาติ หรือได้รับการกำหนดให้เป็นความลับโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จะต้องไม่รวมถึงข้อมูลที่:

 • ได้รับการพัฒนาโดยฝ่ายที่ได้รับข้อมูลอย่างอิสระ โดยไม่ได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • กลายเป็นข้อมูลสาธารณะโดยปราศจากการละเมิดข้อกำหนดนี้โดยฝ่ายที่ได้รับข้อมูล
 • ได้รับข้อมูลโดยชอบธรรมจากบุคคลที่สาม ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 • ได้รับการอนุมัติให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล หรือ
 • จำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยต่อหน่วยงานทางกฎหมาย หรือของรัฐบาล

ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้ และ12 เดือนหลังจากสิ้นสุด หรือความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูล และฝ่ายที่ได้รับข้อมูลสิ้นสุดลง
จะไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ให้ใช้ ขาย หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ของคู่สัญญาอีกฝ่าย ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างเจาะจงในที่นี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาอีกฝ่ายตามความจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับคำสั่ง หรือร้องขอโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือผู้ควบคุมกฎระเบียบเท่านั้น

คุณสมบัติ, การรับรองผู้ให้บริการ, การรับประกัน และการใช้งานแพลตฟอร์ม

การเข้าถึง และการใช้เว็บไซต์มีไว้เฉพาะสำหรับบุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์ และสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การเข้าถึง หรือการใช้เว็บไซต์ เป็นการรับรอง และรับประกันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้
โดยการลงทะเบียน หรือใช้เว็บไซต์เพื่อเสนอ,โพสต์, หรือให้บริการ, ตัวแทนผู้ให้บริการรับทราบ และรับประกันว่า พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ คู่สัญญา และผู้รับจ้างช่วงที่อาจทำงานให้กับพวกเขานั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนและมีประสบการณ์, และได้รับใบอนุญาต, ได้รับการรับรอง ผูกพัน และได้รับประกัน ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซึ่งอาจอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่นำเสนอบริการ และเกี่ยวข้องกับงาน ที่ตนกำลังดำเนินการอยู่ ผู้ให้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับทั้งหมด รวมถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการใช้เว็บไซต์ และข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์
คิดซีไม่ได้ขาย หรือให้บริการ เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจน คิดซีอาจให้คำปรึกษาโครงการเกี่ยวกับบ้าน และการบริการที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์แก่ผู้บริโภคโดยตรง แต่บริการใด ๆ ที่ใช้อันเป็นผลมาจากการให้คำปรึกษา หรือบริการบนเว็บไซต์โดยผู้ให้บริการอิสระนั้น คิดซีไม่รับรอง หรือรับประกันใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ คิดซีอาจอำนวยความสะดวกในธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ ซึ่งการอำนวยความสะดวก อาจรวมถึง การแสดงรายการข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ให้บริการ ทำให้ผู้บริโภค และผู้ให้บริการสามารถส่งข้อความถึงกันได้ อนุญาตให้จองนัดเพื่อให้บริการ ช่วยในการเลือกผู้ให้บริการสำหรับผู้บริโภคบางราย และประมวลผลการชำระเงินสำหรับบริการบางอย่าง ผู้บริโภคเข้าใจดีว่าการอำนวยความสะดวกดังกล่าวนั้นไม่ถือเป็นการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับบริการ
ผู้ให้บริการเข้าใจ และตกลงว่าการใช้เว็บไซต์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า จะมีบุคคลติดต่อพวกเขาเพื่อรับบริการ ผู้บริโภคเข้าใจว่าบริการใดๆ ที่พวกเขาร้องขอ และ/หรือจ่าย สำหรับการใช้งานเว็บไซต์นั้นจะถูกชักชวนโดยตรงจากผู้ให้บริการที่ให้บริการดังกล่าว
ผู้ให้บริการเข้าใจ และตกลงว่าพวกเขาเป็นลูกค้าของคิดซี และไม่ใช่พนักงานของคิดซี, ผู้รับเหมา, ที่ปรึกษา, กลุ่มผู้ทำสัญญาร่วมทุน, หุ้นส่วน, หรือตัวแทน ผู้ให้บริการรับทราบว่าพวกเขาจัดหาอุปกรณ์ของตนเอง เลือกงานของตนเอง พัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง มีอิสระในการทำงานผ่านแพลตฟอร์ม และหาแหล่งที่มาของข้อมูลอื่นๆ และกำหนดตารางการทำงานของตนเอง คิดซีไม่สามารถควบคุม และไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ (รวมถึงรายละเอียดของวิธีการให้บริการดังกล่าว) หากผู้ให้บริการติดต่อกับผู้บริโภค หรือบุคคลอื่น ยกเว้นที่ระบุไว้เฉพาะในเอกสารนี้ หรือบนเว็บไซต์
ผู้ให้บริการเข้าใจ และอนุญาตแก่คิดซีในการใช้ข้อมูลของพวกเขาเพื่อตรวจสอบประวัติ และตรวจสอบเครดิตทางธุรกิจจากผู้ให้บริการรายอื่น (เวนเดอร์) ของคิดซี และ/หรือ ตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณตลอดการใช้เว็บไซต์ คิดซีอาจได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ให้บริการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ซึ่งอาจรวมถึงประวัติต้องโทษทางอาญา หรือทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศ และเราอาจจำกัด, บล็อค, ระงับ, ปิดการใช้งาน, หรือยกเลิกบัญชีของผู้ให้บริการ ตามผลของรายงาน โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ ในฐานะผู้ให้บริการ คุณตกลง และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อเต็ม และวันเกิดของคุณ เพื่อขอรับรายงานจากผู้ให้บริการรายอื่นของคิดซี ผู้ให้บริการตกลงที่จะแจ้งคิดซีให้ทราบถึงการลงโทษทางอาญาที่สำคัญ หรือข้อกล่าวหาใดๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากมีการรายงานผลดังกล่าว

การลงทะเบียนบัญชี และการส่งอื่นๆ

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม เราต้องการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า เว็บไซต์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ (ผ่านทางผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม) ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่เรียกว่าข้อมูลบันทึก (Log Data) ข้อมูลบันทึกนี้ อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล เช่นที่อยู่IP (IP address) ชื่ออุปกรณ์ IDของอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ประเภทอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ที่ผู้ใช้ได้ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ได้ใช้บริการอยู่ การกำหนดค่าโปรแกรม เวลาและวันที่ใช้บริการของผู้ใช้ และสถิติอื่นๆ ผู้ใช้สามารถอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้

ในการเข้าถึง และเข้าร่วมในคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ คุณจะต้องสร้างบัญชีที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน ("บัญชี") คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง, เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน, ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน หรือการส่งคำขอ และในเวลาอื่นเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องรหัสผ่านเข้าบัญชีคิดซีของคุณ และรหัสผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามของคุณ (หากมี) คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรม และธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณ ไม่ว่ากิจกรรม หรือธุรกรรมดังกล่าวคุณทราบหรือมีอำนาจหรือไม่ก็ตาม และคุณจะต้องแจ้งให้ คิดซีทราบทันทีถึงการใช้งาน หรือการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คิดซีไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้ใช้ไม่อาจโต้แย้ง หรือปกป้องตนเอง หรือยื่นฟ้องคิดซีโดยอ้างว่าบัญชีของพวกเขาถูกใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของคิดซี หรือบุคคลอื่น เนื่องจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ บัญชีของคุณไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าของได้ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคิดซี เและตามนโยบาย และขั้นตอนที่คิดซีกำหนด
วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าใช้เว็บไซต์ และคุณสมบัติฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องจะถูกกำหนดโดยคิดซีแต่เพียงผู้เดียว หรือวิธีการอื่นใดที่ได้รับการอนุมัติโดยคิดซีเท่านั้น

การอนุญาตการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ

ภายใต้ที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ คิดซีให้สิทธิ์คุณแบบจำกัด,ไม่ได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว, เพิกถอนได้, ไม่สามารถโอนได้ และการอนุญาตแบบที่ไม่สามารถมอบสิทธิช่วงแก่ผู้อื่นได้ เพื่อทำซ้ำ และแสดงเนื้อหาร่วมกัน(ยกเว้นรหัสต้นฉบับหรือซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์อื่นๆ) สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล และไม่ใช่ทางการค้าของคุณเท่านั้น และเฉพาะการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมของคุณบนเว็บไซต์เท่านั้น คุณจะไม่ใช้, คัดลอก, ปรับ, แก้ไข, เตรียมงานดัดแปลง (derivative works), แจกจ่าย, ให้สิทธิ์, ขาย, ถ่ายโอน, แสดงต่อสาธารณะ, ดำเนินการที่เป็นสาธารณะ, ส่งข้อมูล ถ่ายทอด, ออกอากาศ, หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ หรือเนื้อหาร่วมกันเว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ เว็บไซต์ และเนื้อหาร่วมกันจะถูกจัดให้แก่คุณตามที่เป็นอยู่ หากคุณดาวน์โหลด หรือพิมพ์สำเนาของเนื้อหาร่วมกันเพื่อการใช้งานส่วนตัวคุณต้องเก็บรักษาคำประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดไว้ในนั้น ไม่มีการให้สิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิ์ใดๆ แก่คุณโดยปริยายหรือในลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เป็นเจ้าของ หรือควบคุมโดยคิดซี หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ยกเว้นสิทธิอนุญาตการใช้งาน และสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

เนื้อหาของผู้ใช้

เราอาจอนุญาตให้คุณโพสต์, อัปโหลด, เผยแพร่, ส่ง, หรือ มอบเนื้อหาของผู้ใช้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การโต้ตอบกับเว็บไซต์อยู่ภายใต้ มาตรฐานชุมชน (Community Standards) และแนวทางการมีส่วนร่วม (Participation Guidelines) ของเรา โดยสามารถเข้าถึงได้ ที่เว็บไซต์ หรือซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนด และเงื่อนไข และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ บนเว็บไซต์ เมื่อคุณเลือกที่จะโพสต์เนื้อหา หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ลงในเว็บไซต์ หรือเข้าถึงคุณสมบัติฟีเจอร์นั้นบนเว็บไซต์ ถือว่าคุณยินยอมตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ และข้อกำหนด และเงื่อนไขของแนวทางดังกล่าว
คิดซีจะไม่ใช้เนื้อหาจากการส่งข้อความส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ในการโฆษณาสาธารณะ โดยการนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้บนเว็บไซต์ หรือผ่านเว็บไซต์ คุณหรือเจ้าของเนื้อหายังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่มอบให้เราแต่คุณได้ให้สิทธิ์คิดซีในการใช้ได้ทั่วโลก โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ตลอดไปไม่ให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และสามารถโอนสิทธิ์ได้ ให้สิทธิ์แบบปลอดค่าสิทธิ์ และโดยมีสิทธิ์ในการให้ช่วงสิทธิ์ต่อ, ใช้, คัดลอก, ปรับ, แก้ไข, แจกจ่าย, ให้สิทธิ์, ขาย, โอน, แสดงต่อสาธารณะ, ดำเนินการต่อสาธารณะ, ส่ง, ถ่ายทอด, แพร่ภาพ, เข้าถึง, ดู และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ หรือเพื่อส่งเสริม ทำการตลาด หรือโฆษณาเว็บไซต์ หรือบริการ เผยแพร่ และ/หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ในรูปแบบใดๆ และบนแพลตฟอร์มใดๆ ทั้งที่มีอยู่ ในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เพื่อความชัดเจน สิทธิ์การใช้งานในเนื้อหาของคุณโดยคิดซีจะยังคงมีผลบังคับต่อไป แม้เว็บไซต์หรือบัญชีของคุณจะสิ้นสุดลงแล้ว คิดซีไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของผู้ใช้ และไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดนี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ที่คุณอาจต้องใช้ และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวที่คุณเป็นผู้โพสต์ เผยแพร่ หรือส่งบน หรือผ่านเว็บไซต์
คุณรับทราบ และยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว สำหรับเนื้อหาทั้งหมดของผู้ใช้ที่คุณเผยแพร่บน หรือผ่านเว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงรับรอง และรับประกันว่า: (a) คุณเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และเป็นเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดของผู้ใช้ที่คุณเผยแพร่บน หรือผ่านเว็บไซต์ หรือคุณมีสิทธิ์ ให้สิทธิ์ ให้ความยินยอม และการอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นต่อการให้สิทธิ์แก่คิดซี ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือคุณได้รับอนุญาตจาก หรือได้รับอำนาจจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ และ (b) ทั้งเนื้อหาของผู้ใช้ และการโพสต์ การอัปโหลด การเผยแพร่ การส่ง หรือการมอบเนื้อหาของผู้ใช้ หรือการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณโดยคิดซี (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาดังกล่าว) บน, ผ่านเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการของเว็บไซต์จะเป็นการละเมิด, ใช้ในทางที่ผิด หรือการฝ่าฝืนสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, ธรรมสิทธิ์, กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่, หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม หรือเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับว่า คิดซีอาจแก้ไข และ/หรือถอนเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณอย่างไรก็ตามคิดซีไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว และคุณเข้าใจดีว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียว ในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ และทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ได้รับการแก้ไขนั้นถูกต้อง และสอดคล้องกับการรับรอง และการรับประกันของคุณในข้อกำหนดเหล่านี้
ในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คิดซีขอสงวนสิทธิ์ในการตัด, แก้ไข, ปฏิเสธการเผยแพร่, ลบ, หรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ ที่เราพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจ ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ หรือผู้ใช้ หรือด้วยเหตุผลใดและเมื่อใดก็ได้
คุณรับทราบ และยอมรับว่าเมื่อคุณโพสต์เนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือดูเนื้อหาที่ผู้อื่นนำเสนอ คุณจะกระทำการดังกล่าวด้วยดุลยพินิจ และความเสี่ยงของคุณเอง รวมถึงความเชื่อถือในความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของเนื้อหานั้น นอกจากนี้ คุณยังรับทราบ และยอมรับเพิ่มเติมว่ามุมมองที่คุณ และผู้ใช้รายอื่นๆ แสดงในเนื้อหานั้นไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของคิดซี และเราไม่สนับสนุน หรือรับรองเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ แม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ แต่คุณรับทราบว่า เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องคัดกรองล่วงหน้า, ตรวจสอบ, เฝ้าติดตาม, ตรวจทาน
หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่คุณ และผู้ใช้อื่นๆ โพสต์บนเว็บไซต์ เราไม่รับผิดใดๆ ต่อเนื้อหาที่คุณส่ง และเผยแพร่โดยเรา หรือโดยบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต

ข้อห้าม

ในฐานะผู้ใช้ของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถ

 • โพสต์เนื้อหาที่จงใจที่ทำให้ผู้ใช้อื่นไม่พอใจ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อื่น หรือทำให้เหมาะที่จะสื่อความหมายที่เป็นการหมิ่นประมาทธุรกิจอื่นใด;
 • ส่งเสริม หรือสนับสนุนผู้ให้บริการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณมากเกินไป ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม โดยความสัมพันธ์ทางครอบครัว, เพื่อน, ตัวแทน, การจ้างงาน, หรือความสัมพันธ์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคิดซี ผู้ใช้แสดงให้เห็นว่าข้อความ, โพสต์, รูปภาพ, เสียง, โลโก้ และ/หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สร้างหรือโพสต์ในเว็บไซต์เป็นความจริง และถูกต้อง และผู้ใช้จะไม่โพสต์ หรืออัปโหลดข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด;
 • ใช้บัญชีของบุคคลอื่น บิดเบือน หรือทำให้เข้าใจผิดในตนเอง หรือบริการที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ บิดเบือน หรือทำให้เข้าใจผิดในข้อมูลประจำตัว หรือคุณสมบัติของคุณ บิดเบือนโครงการ หรือข้อมูลอื่นในคำขอการเสนอราคา หรือโพสต์เนื้อหาในประเภท หรือพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์;
 • ใช้ระบบอัตโนมัติใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ หุ่นยนต์, สไปเดอร์,เครื่องอ่านออฟไลน์, AI หรือ ดึงข้อมูลด้วยสแครปเปอร์ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคิดซี โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาข้อมูลแบบสาธารณะ อาจใช้สไปเดอร์ หรือหุ่นยนต์ในการคัดลอกเอกสารจากเว็บไซต์ เพื่อการสร้างดัชนีที่สามารถค้นหาได้โดยทั่วไปของเอกสาร แต่ไม่มีการแคช หรือจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวไว้เป็นจำนวนมาก (คิดซีสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อยกเว้นดังกล่าวทั้งโดยทั่วไปแหรือเฉพาะบางกรณี);
 • คัดลอกข้อความ, หรือใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมของข้อมูล หรือเนื้อหาเว็บไซต์ด้วยตัวเอง หรือโดยอัตโนมัติซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งานข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เหมือน, ที่สามารถแข่ง, หรือ เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม;
 • ดำเนินการใด ๆ ที่ (a) อาจทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์เป็นอุปสรรคอย่างไม่สมเหตุสมผล; (b) แทรกแซง หรือพยายามขัดขวางการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ หรือการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สาม; (c) ข้ามมาตรการที่ใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์; (d) หลบเลี่ยง ปิดการใช้งาน หรือขัดขวางคุณสมบัติความปลอดภัยของเว็บไซต์; (e) แจกจ่ายไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อ ยับยั้ง ทำลาย หรือขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อคิดซี หรือผู้ใช้ของเรา; (f) ใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในการเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือ; (g) หลีกเลี่ยงหรือทำการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียม การเรียกเก็บเงิน หรือค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ;
 • การใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ที่หลีกเลี่ยง หรืออาจตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ในการชำระเงินให้กับคิดซีเพื่อการเข้าถึงบริการที่จัดทำโดยเว็บไชต์ หรือโดยผู้ให้บริการ;
 • ไม่ว่าจะมีข้อความใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อข้อกำหนดเหล่านี้, ทำการรวบรวม ,การเก็บเกี่ยว, การเผยแพร่, หรือ “จำหน่าย” ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ (ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจูงใจทางการค้า;
 • ละเมิดกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คุณรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่งให้เรา จะไม่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ของฝ่ายหรือบุคคลใดๆ นอกจากนี้ คุณรับประกันด้วยว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่งให้เราไม่อนาจาร คุกคาม ก่อกวน หมิ่นประมาท หลอกลวง ฉ้อโกง รุกรานในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ล่วงละเมิด หรือผิดกฎหมาย;
 • ใช้เว็บไซต์เพื่อโพสต์ หรือส่งเนื้อหาที่เป็นอันตราย คุกคาม ทำให้เสื่อมเสีย หรือข่มขู่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล บนพื้นฐานของการจัดประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่อง ศาสนา, เพศ, รสนิยมทางเพศ, เชื้อชาติ, สีผิว ความเชื่อ, ชาติพันธุ์, ชาติกำเนิด, สัญชาติ, อายุ, สถานภาพสมรส, สถานภาพทางทหาร หรือความทุพพลภาพ;
 • ไม่ปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้ (รวมถึงผู้ที่ทำงานในนามของคิดซี) ที่จะไม่รับสาย ข้อความตัวอักษร อีเมล หรือการสื่อสารอื่นๆ จากคุณอีกต่อไป;
 • รับสมัคร, ชักจูง, หรือติดต่อผู้ให้บริการในรูปแบบใดๆ หรือ ผู้บริโภคเพื่อการจ้างงาน หรือการใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์;
 • ดำเนินการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย รวมถึงการส่งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมายไปยัง หรือผ่านเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาที่คุกคาม ทำให้เกลียดชังมุ่งร้าย, ผิดกฎหมาย, ดูหมิ่น,, ลามกอนาจาร, หมิ่นประมาท, คุกคาม, หรือเลือกปฏิบัติ, หรือผู้สนับสนุน ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม กระทำการใดๆที่อาจถูกพิจารณาว่าเป็นความผิดทางอาญา หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือละเมิดกฎหมายใดๆ;
 • ละเมิดเนื้อหาใดๆ ในนโยบายของคิดซี ที่ควบคุมการใช้เว็บไซต์ของคุณ และการติดต่อใดๆ ของเรากับคุณ และบุคคลที่สาม
 • ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือส่งเนื้อหาใดๆ เพื่อขอเงินทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคิดซี, ประกาศ หรือชักชวนให้ใช้บริการที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการใดๆ ที่ (a) ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ที่รองรับ หรือสนับสนุนเฉพาะผลิตภัณฑ์เท่านั้น; (b) จัดเตรียมรายชื่อ หรือการอ้างอิง; (c) เสนอการให้สินเชื่อ; (d) เสนอพื้นที่ให้เช่า; (e) โฆษณากิจกรรม (เช่น งานเลี้ยง หรือการประชุมวิชาชีพ); (f) แข่งขันกับธุรกิจของคิดซี; (g) มีฐานตั้งอยู่นอกประเทศไทย; (h) ส่งเสริมหรือนำเสนอแชร์ลูกโซ่ อีเมลขยะ ข้อความไม่พึงประสงค์ จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจพีระมิด การตลาดแบบใช้ตัวแทน หรือส่งเนื้อหาข้อมูลการตลาดโดยที่ไม่ได้ร้องขอ, ให้บัตรส่วนลด, การให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ, ทำแบบสำรวจออนไลน์, หรือการประกวด การจับฉลาก รางวัล ให้รางวัล, โบนัส, เล่นเกมวัดดวง หรือแจก; หรือ (i) เสนอบริการที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้บริโภค หรือบุคคลอื่นในสถานที่ของผู้บริโภคหรือบุคคลนั้น;
 • ส่งเนื้อหาของผู้ใช้ที่สร้างความเสียหายให้กับประสบการณ์ผู้ใช้รายใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (a) ขอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่ของคิดซี และ/หรือลิงค์ที่นำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่เหมือนก้บคิดซี ซึ่งผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกับที่ได้ป้อนไว้แล้วบนคิดซี; (b) เสนอให้ซื้อบริการ หรือบริการอื่นใดนอกคิดซี หรือ; (c) โดยใช้หน้าโปรไฟล์ ข้อมูลผู้ใช้ หรือชื่อผู้ใช้เพื่อส่งเสริมการขายบริการที่ไม่มีใน หรือผ่านทางเว็บไซต์;
 • ดำเนินการใดๆ ที่อาจทำลายประสิทธิภาพ หรือความถูกต้องของคำวิจารณ์ (รีวิว) หรือระบบการให้คะแนน;
 • ไม่สามารถให้บริการที่ซื้อจากคุณตามที่สัญญาไว้ได้ เว้นแต่ว่าผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่สำคัญของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการดังกล่าว (รวมถึงการปฏิเสธการชำระเงิน);
 • พยายามเรียกเก็บค่าบริการจากผู้บริโภค เมื่อชำระเงินแล้ว หรือมีกำหนดการที่จะเริ่มดำเนินการผ่านทางคิดซี;
 • มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอให้โอนเงิน โดยมีเจตนาที่จะขอเงินคืนในส่วนใดส่วนหนึ่งของการชำระเงิน หรือขอให้ผู้ใช้ส่งเงินสดทางไปรษณีย์ หรือใช้วิธีการชำระเงินอย่างอื่นที่ต้องห้ามโดยคิดซี;
 • ลงทะเบียน, ต่อรองราคา, ใช้งาน, หรือขอบริการ, โดยไม่มีเจตนาที่จะติดตามผ่านการใช้งาน หรือการชำระเงินสำหรับบริการของคุณ;
 • ตกลงที่จะซื้อบริการ แม้คุณจะไม่ทำตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ;
 • สร้างบัญชีลูกค้า หรือผู้ให้บริการเกินหนึ่งบัญชีก้บคิดซี โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา;
 • หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลบเลี่ยงการจ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อการชำระเงินทางเว็บไซต์ได้ถูกระบุว่าจำเป็น หรือแม้จะริเริ่มโดยผู้บริโภค;
 • ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ;
 • ดำเนินกิจกรรมใดๆหรือมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ และ;
 • พยายามกระทำการใดๆที่กล่าวมาข้างต้นโดยอ้อม

ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดส่วนนี้: ข้อห้าม และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดนี้ คิดซี มีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ ยกเลิกบัญชีการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ บล็อกการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และ/หรือ ลบเนื้อหาออกจากเว็บไซต์ทันที

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกคิดซีแบบมีค่าบริการ

คิดซีมีบริการสมัครสมาชิกแบบพื้นฐานฟรี และสมาชิกขั้นสูงแบบมีค่าบริการ แก่บริษัทที่ตั้งใจจะเป็นแสดงเป็นผู้ให้บริการบนเว็บไซต์ บริการขั้นสูงกำหนดให้ คุณต้องเปิดใช้งานโดยสมัครแบบที่อาจต้องชำระเงินล่วงหน้า (“การสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการ”).
ผู้ให้บริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมให้กับคิดซี เพื่อรับบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสร้างโปรไฟล์ผู้ให้บริการขั้นสูง คิดซีจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ จากผู้ให้บริการตามวิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้โดยขึ้นกับเงื่อนไขการชำระเงิน
คิดซีอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประเภทอื่นๆ ที่คุณได้ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ (เช่น ค่าธรรมเนียมการยกเลิก หรือค่าการตลาด หรือบริการข้อมูล) ตามวิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้ หรือหักจากยอดเงินคงเหลือของคุณบนคิดซี ในการใช้การสมัครสมาชิกขั้นสูงแบบมีค่าบริการของคิดซี คุณต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งวิธีที่จัดเก็บไว้ในไฟล์ และวิธีการชำระเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเรา เว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้ หรือในเงื่อนไขในการชำระเงินของเรา ยอดขาย และค่าธรรมเนียมทั้งหมดในคิดซีถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถขอคืนเงินได้
การสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการอาจมีเงื่อนไข และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณลงทะเบียนสมัครใช้งาน หรือในการสื่อสารอื่นๆ กับคุณ ข้อเสนอสำหรับการสมัครสมาชิกอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจ รวมถึงการพร้อมใช้งาน, ราคา, และคุณลักษณะฟีเจอร์
และเนื้อหาที่เปิดให้ใช้งาน การสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการของคุณจะดำเนินการต่อเนื่อง และต่ออายุโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะสิ้นสุดล หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นระหว่างการสมัคร หรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ กับคุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการของคุณ ก่อนที่จะต่ออายุตามที่กำหนดไว้ด้านล่างในส่วน “การยกเลิก” คุณสามารถดูรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกของคุณได้ในการตั้งค่าบนหน้าบัญชีส่วนบุคคล (แดชบอร์ด) ของบริษัทคุณ
เมื่อสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการ คุณยอมรับว่าคิดซี หรือผู้ประมวลผลการรับชำระเงินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่แสดงในระหว่างการสมัครสมาชิกตามงวดของวิธีการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้ ในเวลาที่คุณสมัครบริการครั้งแรก ค่าธรรมเนียมสมาชิก สำหรับบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ เช่น ภาษี และ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้น จะถูกเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามวันที่เรียกเก็บเงินที่ระบุไว้ในหน้าบัญชีส่วนบุคคล (แดชบอร์ด) ในบางกรณีวันที่ชำระเงินของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น หากการเป็นสมาชิกแบบมีค่าบริการของคุณเริ่มต้นในวันที่ไม่มีอยู่ในเดือนใด หรือหากมีการใช้บัตรกำนัลส่วนลด หรือช่วงระยะเวลาผ่อนผันที่เราเสนอให้

วิธีการชำระเงินเริ่มต้น

สำหรับการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการ คิดซีจะพยายามเรียกเก็บเงิน ตามวิธีการชำระเงินที่เป็นค่าเริ่มต้นก่อน ในกรณีที่คิดซีไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินนั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินเกินวงเงิน การยกเลิกวิธีการชำระเงิน การชำระเงินที่ล้าสมัย หรือรายละเอียดวิธีการชำระเงินไม่ถูกต้อง คุณตกลงว่าคิดซี อาจเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ และดำเนินการอื่นๆ เพื่อเรียกเก็บเงินจากคุณ หากรายละเอียดการชำระเงินของคุณนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการบัตรของคุณอาจให้รายละเอียดบัตรที่อัปเดตแก่เรา เราอาจใช้รายละเอียดข้อมูลใหม่เหล่านี้ เพื่อช่วยป้องกันการหยุดบริการ ในกรณีที่ คิดซีไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามค่าเริ่มต้นของวิธีการชำระเงิน คิดซีอาจพยายามเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ
คุณรับทราบและยอมรับว่าคิดซี หรือผู้ให้บริการชำระเงินอื่น อาจใช้ Apple Pay, Google Pay, PayPal, Stripe, พร้อมเพย์ หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามอื่นๆ ในการประมวลผลการชำระค่าบริการสำหรับการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการ ในนามของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สามดังกล่าว ทั้งนี้ หากชำระเงินไม่สำเร็จเนื่องจาก หมดอายุ, มีเงินไม่เพียงพอ, หรือหรืออื่นๆ, และคุณไม่ได้ยกเลิกบัญชีของคุณ เราอาจระงับการเข้าถึงชุดคุณสมบัติฟีเจอร์บริการขั้นสูงของคุณ และดำเนินการสมาชิกแบบพื้นฐานฟรีจนกว่าเราจะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องได้
สำหรับวิธีการชำระเงินบางวิธี ผู้ออกบัตรอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างจากคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศ, ค่าธรรมเนียมการโอน, หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวิธีการชำระเงินของคุณ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้ให้บริการตามวิธีการชำระเงินของคุณ

ค่าปรับสำหรับผู้สมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการ

คิดซีอาจเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการฉ้อโกง, การประพฤติผิด, การชำระเงินล่าช้า, หรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ตามที่กำหนดไว้ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
นอกจากนี้ คิดซีอาจเรียกเก็บค่าปรับบางอย่างที่เปิดเผยไว้โดยตรงบนเว็บไซต์ รวมถึงค่าธรรมเนียมการยกเลิก
คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามเงื่อนไขค่าธรรมเนียม และการเรียกเก็บเงินที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่คำนึงว่าคุณมีบัญชีที่ใช้งานอยู่หรือไม่ ค่าบริการจะถูกเรียกเก็บตามวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในขณะที่คุณเริ่มมีค่าบริการ กรณีที่คุณไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลา หรือกรณีที่ คิดซีไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คิดซีขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการเรียกเก็บเงินคืน รวมถึงค่าใช้จ่าย และต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าทนายความตามสมควรเพื่อดำเนินการชำระเงินตามความจำเป็นของเรา หากไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ในเวลาที่เหมาะสม หรือเราไม่สามารถดำเนินการธุรกรรมของคุณ โดยใช้วิธีการชำระเงินที่ให้ไว้ได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งค่าระดับสมาชิกของคุณกลับไปเป็นแบบพื้นฐาน, ยกเลิก หรือระงับบัญชีของคุณชั่วคราว
คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีค้างชำระหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระจะทำโดยอีเมล หรือทางโทรศัพท์ คุณยอมรับว่า ประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารใดๆทั้งหมดที่เรามอบให้แก่คุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร คุณยอมรับว่าคุณสามารถจัดเก็บการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เพื่อที่คุณจะยังคงสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลง คุณยินยอมที่จะทำให้ข้อมูลติดต่อของคุณเป็นปัจจุบัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ การสื่อสารดังกล่าวอาจทำโดยคิดซี หรือบุคคลอื่นในนามของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตัวแทนบุคคลที่สามที่รับเรียกเก็บเงิน หากคุณยกเลิกบัญชีของคุณเมื่อใดก็ตาม คุณจะไม่ได้รับเงินคืนใดๆ หากคุณมียอดคงค้างในบัญชีของคุณ คุณตกลงว่าคิดซีอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ชำระ

ภาษี

การชำระเงินตามที่กำหนดโดยข้อกำหนดเหล่านี้อาจถูกระบุไว้ว่าไม่รวมภาษี, อากร, ภาระภาษี, ภาษีศุลกากร, เงินค่าปรับ, หรือการประเมินโดยรัฐบาลที่คล้ายกันทั้งหมด รวมถึงภาษีการขาย และการใช้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีสินค้าและบริการ, ภาษีสรรพสามิต, ธุรกิจ, บริการ, และภาษีธุรกรรมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกำหนดโดยเขตอำนาจศาลใดๆ และตลอดถึงดอกเบี้ย และบทลงโทษตามนั้น (เรียกรวมว่า “ภาษี) อย่างไรก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจกำหนดให้เราเรียกเก็บภาษีจากคุณ โดยเกี่ยวข้องกับ การซื้อ การชำระเงิน การเข้าถึง การอำนวยความสะดวก หรือการใช้บริการ และคุณจะต้องรับผิดชอบ และรับภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การชำระเงิน การเข้าถึง หรือการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายจะรวมภาษีที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด คุณยืนยันว่าคิดซี สามารถกำหนดเขตอำนาจที่เหมาะสมสำหรับประโยชน์ทางภาษีได้ ตามที่คิดซีเห็นสมควร หรือตามที่กฎหมายกำหนด และคุณตกลงที่จะจ่ายภาษีให้แก่คิดซี เมื่อคิดซีมีการเรียกเก็บภาษีในใบแจ้งหนี้ คุณยังเข้าใจ และยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการรายงานภาษีของคุณเอง และการขาย และการใช้ข้อกำหนดในการจัดเก็บภาษี โดยปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณเอง และเราไม่สามารถ และ ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านภาษีเฉพาะแก่ผู้ให้บริการ หรือลูกค้า

การยกเลิกการสมัครสมาชิก

คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์ของคิดซี การชำระเงินจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ แต่คุณยังคงสามารถเข้าถึงบริการขั้นสูงต่อไปได้ จนถึงเวลาสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บค่าบริการของคุณ หลังจากนั้นการสมัครสมาชิกของคุณ จะกลับเป็นแบบการสมัครสมาชิกแบบพื้นฐานฟรี
การสมัครสมาชิกของคุณจะดำเนินการต่อเรื่อย ๆ ตามเงื่อนไขเว้น แต่ และจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ หรือถูกระงับ หรือยกเลิกตามเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณก่อนวันต่ออายุครั้งถัดไป เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินสำหรับระยะเวลาการต่ออายุแต่ละครั้ง เรา หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินของเรา จะเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกเป็นงวดบวกภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น หากคุณยกเลิกการสมัครสมาชิก การยกเลิกจะมีผลเมื่อสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน - ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถเข้าถึงการเป็นสมาชิกแบบมีค่าบริการของคุณต่อไปสำหรับในช่วงเวลาที่เหลือ แต่คุณจะไม่ได้รับการคืนเงิน คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกแบบมีค่าบริการของคุณได้โดยการเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณ และทำตามคำแนะนำในการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน หากคุณชำระค่าบริการสมาชิกผ่านบัญชีของคุณกับบุคคลที่สาม (เช่นผ่าน Google Play Store) และหากต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิก หรือจัดการการเรียกเก็บเงินของคุณ คุณอาจต้องดำเนินการผ่านบัญชีของคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าว

การอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถอัปเดตวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการผ่านหน้าบัญชีผู้ใช้ (แดชบอร์ดของบริษัทคุณ) ได้ตลอดเวลา เรายังสามารถอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการชำระเงิน หลังจากการอัปเดตใดๆ คุณอนุญาตให้เรายังเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องต่อไป คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ในกรณีที่วิธีการชำระเงินเริ่มต้นของคุณถูกปฏิเสธ หรือไม่พร้อมให้เรารับชำระค่าสมัครสมาชิกของคุณอีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลงราคา และแผนสมาชิก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนสมาชิกของเรา การกำหนดราคาสำหรับบริการของเรา หรือส่วนประกอบในลักษณะใดๆ ได้ตลอดเวลาตามที่เรากำหนดไว้ โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรา การเปลี่ยนแปลงราคา หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับแผนสมาชิกของคุณจะมีผลหลังจากแจ้งให้คุณทราบ เราจะแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ในค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก คุณสามารถปรับเปลี่ยนบริการสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลาในหน้าบัญชีผู้ใช้ของบริษัท (แดชบอร์ด) ของคุณ

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเพิ่มเติม และเงื่อนไขการบริการของคิดซีจะควบคุมการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการ และการใช้งานเว็บไซต์คิดซี โดยการลงทะเบียนบนคิดซี บริษัทต่างๆ ต้องตกลงในเงื่อนไขการสมัครสมาชิกเหล่านี้
การสมัครสมาชิกของคิดซีมีให้บริการแบบรายเดือน ,สองครั้งต่อปี, หรือทุกปี, ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกตามที่คุณเลือก
การสมัครสมาชิกจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันครบรอบการสมัครสมาชิกของคุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณก่อนการต่ออายุใดๆได้ โดยไปที่หน้าบัญชีผู้ใช้ของคุณ (แดชบอร์ด) แบบออนไลน์
คุณสามารถสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการในนามของคุณเอง หรือในนามของธุรกิจของคุณเท่านั้น
คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการบนเว็บไซต์Kitzee ทันทีด้วยเงินที่มี คุณตกลงที่จะให้วิธีการชำระเงินที่ถูกต้องสำหรับคิดซี และคุณตกลงที่จะทำให้ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันเสมอ
การชำระเงินต้องทำล่วงหน้า ค่าบริการเหล่านี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ การชำระเงินจะครบกำหนดในวันครบรอบการสั่งซื้อเดิมของคุณ
คุณอนุญาต และสั่งให้เราเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้สำหรับการสมัครสมาชิกของคุณ หรือหากวิธีการชำระเงินที่คุณกำหนดไว้ไม่สามารถชำระได้ คุณอนุญาตให้เราเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่คุณมีไว้ในระบบกับเรา
คุณอนุญาต และให้คำสั่งเราในการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ผูกกับบัญชีของคุณ และตามที่อ้างถึงใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากเราไม่ได้รับการชำระเงินจากวิธีการชำระเงินที่คุณกำหนด หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่อยู่ในระบบคุณตกลงที่จะชำระเงินทั้งหมดตามที่เราเรียกร้อง เงื่อนไขการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์คิดซีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาใดก็ได้
เราไม่อนุญาต หรือยอมรับการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการที่
(a) ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง; (b) ละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น,
(c) การทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้อง หรือ; (d) ส่งเสริม (1) สินค้าลอกเลียนแบบ, (2) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นอันตราย เช่น วัสดุหรือขั้นตอนที่ไม่ปลอดภัย หรือเป็นอันตราย, (3) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ หรือผิดกฎหมายหรือ, (4) อนาจาร, (5) ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือ; (6) ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
เนื้อหา และข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งมาจะต้องเป็นไปตามขีดจำกัดภายไต้คุณลักษณะของเรา มาตรฐานคุณภาพ, เงื่อนไขในการให้บริการของคิดซี, และรายการที่เกี่ยวข้องอื่นๆของเรา
เราอาจปฏิเสธหรือลบเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หรือแก้ไขเมื่อใดก็ได้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของเราและข้อกำหนดเหล่านี้
เราไม่รับประกัน (a) ลักษณะภายนอก และ/หรือ ตำแหน่งที่ตั้งของรายการใดๆ, (b) ระดับผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับจากการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการ คิดซีหรือ, (c) การสมัครสมาชิกคิดซีจะเป็นไปตามความต้องการของคุณ
คุณอนุญาตให้เราได้รับสิทธิ์ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, ทั่วโลก, ชำระแล้ว, ปลอดค่าสิทธิ์, โอนสิทธิ์ได้ (ในกรณีที่มีการขาย หรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอื่นๆ ในธุรกิจของคิดซี, สิทธิ์ถาวร และสิทธิ์การใช้งานที่ไม่อาจเพิกถอนได้ และได้รับอนุญาตในการใช้งาน, คัดลอก, เผยแพร่, ร่วมกัน, จัดรูปแบบใหม่ และอัปเดต (ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับปรุงความถูกต้อง และ/หรือทำให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน) เนื้อหาที่แสดงรายการใดๆ และทั้งหมดรวมถึงเครื่องหมายการค้า และตราสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ สำหรับรายการโฆษณาของคิดซี
คุณรับรอง และรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ทั้งหมด ในการจัดหาข้อมูลเนื้อหา และเครื่องหมายการค้าที่คุณจะส่งสำหรับรายการโฆษณาคิดซีของคุณ

การติดตามการสื่อสาร

เพื่อให้มั่นใจว่าการเรียกเก็บค่าบริการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จะเป็นไปอย่างเหมาะสม คิดซีอาจติดตามการสื่อสารระหว่างผู้บริโภค และผู้ให้บริการที่เริ่มใช้งานบนเว็บไซต์ ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ ข้อความSMS และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม, หรือวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะเริ่มโดยผู้บริโภค หรือผู้ให้บริการ ในการติดตามการสื่อสารดังกล่าว คิดซี อาจปิดบังข้อมูลการติดต่อของผู้ให้บริการในโปรไฟล์ผู้ให้บริการ แทนที่ข้อมูลการติดต่อของผู้ให้บริการในโปรไฟล์ผู้ให้บริการด้วยข้อมูลการติดต่ออื่นที่จะส่งต่อไปยังผู้ให้บริการ, หรือใช้ขั้นตอนอื่นที่สมเหตุสมผลในการติดตามการเกิดขึ้นของการสื่อสารดังกล่าว เว้นแต่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ เราจะไม่บันทึก หรือตรวจทานเนื้อหาของการสื่อสารใดๆ ที่ไม่ได้ผ่านเว็บไซต์คิดซี เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตจากคุณก่อน อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลการสื่อสาร หรือร้องขอข้อมูลดังกล่าว เมื่อเราจำเป็นต้องระงับข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภค และผู้ให้บริการ หรือ เมื่อเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ, สืบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, ป้องกันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง และการกระทำผิดที่เกิดขึ้นจริง หรือที่น่าสงสัยอื่นๆ เพื่อการสืบสวน
หากคุณส่งข้อความกับผู้บริโภค หรือผู้ให้บริการโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ เราอาจใช้บริการผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อติดตามข้อความเหล่านี้ เราติดตามข้อความเหล่านี้เพื่อป้องกัน หรือตรวจสอบการฉ้อโกง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ และเพื่อจุดประสงค์ด้านคุณภาพ และการฝึกอบรม
ในส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ คิดซี และผู้ให้บริการของเราจะได้รับข้อมูลตามเวลาจริง และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อความของคุณ รวมถึงวันที่ และเวลาของข้อความ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และเนื้อหาของข้อความ

การชำระเงินผ่านตลาด (Thalad/ Marketplace)

เว็บไชต์ของคิดซีอาจอำนวยความสะดวกในการชำระเงินระหว่างผู้บริโภค และผู้ให้บริการ ("การชำระเงินผ่านตลาด") ผ่านพันธมิตรผู้ให้บริการรับชำระเงิน Stripe ซึ่งคิดซีไม่ใช่ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชำระเงินผ่านตลาดหรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การชำระเงินผ่านตลาดสามารถทำได้สำหรับบริการเท่านั้น ห้ามมิให้มีการชำระเงินผ่านตลาดเพื่อทรัพย์สินส่วนตัวที่จับต้องได้ โดยการตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้ หรือดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการบนเว็บไซต์นี้ต่อไป คุณแต่งตั้งคิดซี เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณ สำหรับวัตถุประสงค์ที่จำกัด ในการอำนวยความสะดวก และการรับเงินผ่านตลาดในนามของคุณผ่านทาง Stripe ที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณรับทราบ และยอมรับว่า ภายใต้สิทธิใดๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อพิพาทการชำระเงินผ่านตลาด เมื่อการชำระเงินผ่านตลาด ได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์คิดซีแล้ว ภาระผูกพันของผู้ใช้ที่เป็นผู้ชำระเงินจะถือว่าได้ชำระแล้วเมื่อคิดซีได้รับการชำระเงินผ่านตลาด เสมือนว่าผู้ใช้ชำระเงินผ่านตลาดให้กับผู้ใช้ที่เป็นผู้รับเงินโดยตรง
คิดซีไม่เสนอบริการระดับวิชาชีพไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุในสัญญาแยกต่างหากซึ่งคิดซี เป็นคู่สัญญาโดยตรง เมื่อใดก็ตามที่ผู้บริโภคชำระเงินเพื่อ หรือจองบริการบนเว็บไซต์ หรือได้รับใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องกับบริการ ลูกค้าจะทำสัญญาโดยตรง กับผู้ให้บริการซึ่งเสนอบริการดังกล่าว แม้จะมีการอำนวยความสะดวกในการจอง หรือการชำระเงินก็ตาม คุณเข้าใจ และยอมรับว่าคิดซี (i) ไม่ได้ขาย เสนอ จัดหา หรือรับช่วงบริการใดๆ และ, (ii) ไม่ต้องรับผิดในลักษณะใดๆ สำหรับบริการใดๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง แม้ว่าคิดซี จะมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินก็ตาม ผู้ให้บริการแต่ละรายที่ได้รับการชำระเงินผ่านตลาดเข้าใจ และยอมรับว่าพวกเขามีหน้าที่ในการให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงกับผู้บริโภค และทำงานเพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนสำคัญจากสัญญาดังกล่าว
ผู้ให้บริการที่ได้รับการชำระเงินผ่านตลาดจากผู้บริโภคบนคิดซี ต้องยอมรับสัญญาสำหรับบัญชีที่เชื่อมต่อกับStripe (Stripe Connected Account Agreement) ซึ่งรวมถึง ข้อตกลงบริการของ Stripe (Stripe Services Agreement) ผู้ให้บริการไม่ควรตกลงที่จะรับเงินผ่านตลาด, หรือให้บริการตามที่คาดไว้ ก่อนที่พวกเขาจะยืนยันว่าสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของ Stripe ดังกล่าวได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้บริการควรทราบว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT เพื่อรับการชำระเงินผ่านตลาด ในฐานะผู้ให้บริการ การยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ หรือการดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการบนคิดซี ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามสัญญาสำหรับบัญชีที่เชื่อมต่อกับStripe และข้อตกลงบริการของ Stripe โดยข้อตกลงดังกล่าวอาจถูกแก้ไขเป็นครั้งคราวโดย Stripe
จากเงื่อนไขที่จะได้รับบริการประมวลผลการชำระเงินผ่าน Stripe คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณ และธุรกิจของคุณแก่คิดซี และคุณอนุญาตให้ คิดซี แบ่งปันข้อมูล และข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้บริการประมวลผลการชำระเงินที่ Stripe ได้จัดให้คุณ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังตกลงว่าคิดซีอาจหักเงินจากบัญชี Stripe ของพวกเขาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทกับผู้บริโภค คิดซีขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว และระงับการชำระเงินขั้นสุดท้ายจนกว่าคิดซีจะตรวจสอบข้อพิพาทแล้ว คิดซีอาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อพิพาท โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และในฐานะผู้ให้บริการ คุณเข้าใจดีว่าการชำระเงินผ่าน ตลาดทั้งหมดที่คุณได้รับบนเว็บไซต์นั้นอยู่ภายใต้การตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยอมรับว่า คิดซีอาจทำการดึงเงินย้อนกลับจากบัญชีที่เชื่อมต่อกับ Stripe (Stripe Connected Account) ของผู้ให้บริการ เมื่อได้มีการคืนเงินแก่ลูกค้า หรือการรับประกันที่จ่ายเงินลูกค้าได้รับการยืนยัน รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ให้บริการที่ขัดต่อข้อกำหนดเหล่านี้
ในฐานะผู้บริโภคที่ชำระเงินผ่านตลาดทาง Stripe คุณตกลงที่จะชำระเงินที่คุณค้างชำระทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดชำระ ด้วยวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ คุณยังอนุญาตให้ Stripe เรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินที่คุณค้างชำระเมื่อถึงกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินแบบประจำทุกงวด หรือแบบครั้งเดียว คุณต้องเก็บรักษาข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดที่คุณให้เราเป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ อย่าเปิดเผยข้อมูลบัตรที่ใช้ชำระเงิน บัญชีธนาคาร หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ของคุณกับผู้ใช้รายอื่น เราดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยวิธีการชำระเงินทั้งหมดและข้อมูลส่วนตัวทางการเงินอื่นๆ แต่เราปฏิเสธความรับผิดใดๆ ต่อคุณโดยชัดแจ้ง และคุณตกลงที่จะปกป้องเราจากความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทางการเงินของคุณต่อผู้รับที่ไม่ได้ตั้งใจ
คิดซีอาจช่วยให้คุณสามารถชำระเงินผ่านตลาดด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, หรือบัตรเติมเงินได้โดยการเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของคุณ หรือโดยวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เราสนับสนุน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความสามารถในการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีที่คุณอนุญาตไว้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
หากคุณเลือกวิธีการชำระเงินผ่านตลาดโดยใช้บัญชีธนาคารของคุณ คุณอนุญาต ให้ Stripe ดำเนินการถอนเงินอัตโนมัติออกจากบัญชีธนาคารของคุณ (“ACH”) และเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่เราพิจารณาว่าจำเป็นในการตรวจสอบข้อพิพาท ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่คุณชำระให้เรา หรือแก่ผู้ใช้ ซึ่งอาจรวมถึงการออกรายงานเครดิต และการตรวจสอบเครดิตอื่นๆหรือการตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้กับเราเทียบกับฐานข้อมูลของบริษัทบุคคลที่สาม
คุณอนุญาตให้คิดซี หรือผู้ให้บริการของเราเริ่มทำรายการหักบัญชี ACH (การถอนเงิน) อย่างน้อยหนึ่งรายการหรือมากกว่า หรือ จัดทำตั๋วแลกเงินธนาคารที่เทียบเท่าตามจำนวนที่กำหนดจากบัญชีธนาคารของคุณ และคุณอนุญาตให้สถาบันการเงินที่มีบัญชีธนาคารของคุณหักบัญชีเพื่อ การชำระเงินดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้ธนาคารที่คุณมีบัญชีธนาคารหักการชำระเงินดังกล่าว ในจำนวน และความถี่ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ การอนุญาตของคุณจะยังคงมีผลจนกว่าคุณจะยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร คุณยินยอมที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือการยกเลิกการอนุญาตของคุณ อย่างน้อยห้าวันก่อนการชำระเงินครั้งถัดไปของคุณ
หากการชำระเงินเต็มจำนวนของคุณไม่ได้ถูกดำเนินการโดยเราในเวลาเดียวกัน คุณอนุญาตให้หักเงินบางส่วนออกจากบัญชีธนาคารของคุณ โดยไม่เกินยอดเงินรวมของคำสั่งซื้อของคุณ คุณยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียม ACH หรือค่าปรับใดๆ ที่คุณหรือเราต้องเสีย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่คุณอนุญาต ค่าธรรมเนียมการส่งคืนสินค้านี้ จะแตกต่างกันไปตามจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ ค่าธรรมเนียมในการคืนเงินอาจถูกเพิ่มไปในจำนวนการชำระเงินของคุณ และจะหักจากบัญชีธนาคารของคุณ หากเราดำเนินการหักบัญชี ACH อีกครั้งเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอ เราอาจเริ่มกระบวนการเรียกเก็บเงิน หรือการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกเก็บเงินใดๆ ที่ค้างชำระแก่เรา คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเราสำหรับการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจำกัดความรับผิดของคุณสำหรับการฉ้อโกง การทำธุรกรรมที่ผิดพลาด หรือการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบัญชีธนาคารของคุณ โดยพิจารณาตามความรวดเร็วในการรายงานธุรกรรมดังกล่าวไปยังสถาบันการเงินของคุณ คุณต้องรายงานธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ผิดพลาด หรือไม่ได้รับอนุญาตไปยังธนาคารของคุณภายใน 60 วัน หลังจากธุรกรรมที่มีข้อโต้แย้งปรากฏบนใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย และขั้นตอนที่ใช้การทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต และข้อจำกัดในความรับผิดของคุณ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงินผ่านตลาด คำขอทั้งหมดสำหรับการปฏิเสธการชำระเงินผ่านตลาด ข้อผิดพลาด การเรียกร้อง การขอคืนเงิน และข้อพิพาท (“ข้อพิพาทในการชำระเงิน”) จะได้รับการตรวจสอบโดยคิดซีตามกฎที่บังคับใช้เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ในการชำระเงินผ่านตลาดและจะอยู่ในดุลยพินิจของคิดซีอย่างเด็ดขาด คิดซีไม่รับผิดต่อคุณ ไม่ว่าในกรณีใดๆ เกี่ยวกับข้อพิพาทในการชำระเงินที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เพื่อประโยชน์ของคุณ โดยปกติแล้ว เราจะดำเนินการตามข้อพิพาทคำร้องขอโต้แย้งการชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องภายใน 30 วันหลังจากที่เราได้รับ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ระยะเวลาสั้นลง คุณสามารถยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงินได้ทางอีเมลไปยังฝ่ายบริการลูกค้าคิดซีที่ support@kitzee.agency หากคุณปิด หรือยกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนที่เราจะวินิจฉัยข้อพิพาทการชำระเงิน เราจะไม่สามารถชำระจำนวนเงินใดๆ ที่คุณถูกค้างชำระใด้ เราจะพยายามชำระเงินให้คุณตามยอดเงินที่พิพาทที่ถูกค้างชำระอยู่แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้หากข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือถูกยกเลิก
หากการกระทำของคุณส่งผลให้เกิด หรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดข้อพิพาทในการชำระเงิน การละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือการสร้างความเสี่ยงอื่นๆ ต่อคิดซี หรือ คู่ค้าผู้ประมวลผลการชำระเงินของเรา หรือหากเราพิจารณาแล้วว่าบัญชีของคุณถูกใช้ ในการหลอกลวง ฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เราอาจระงับการจ่ายเงินตามยอดที่ค้างชำระแก่คุณอย่างถาวรตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากคุณมียอดเกินกำหนดชำระในบัญชีใดๆ หรือในจำนวนเงินเพิ่มเติมใดๆที่เรากำหนดว่าคุณเป็นหนี้เรา เราอาจดำเนินการดังนี้โดยไม่จำกัดสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใด: (a) เรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณอย่างน้อยหนึ่งวิธี; (b) หักกลบจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้เราจากจำนวนเงินที่เราต้องชำระแก่คุณ; (c) ออกใบแจ้งหนี้แก่คุณสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระแก่เรา ซึ่งจำนวนดังกล่าวจะครบกำหนดชำระเมื่อได้รับ;
(d) ดึงเงินกลับหรือบล็อกเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณ หรือ;
(e) เก็บเงินจากคุณด้วยวิธีอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย
หากคุณไม่สามารถทำการชำระเงินตามยอดคงค้างผ่านตลาดเมื่อครบกำหนด หรือกรณีที่คิดซีไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คิดซีขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่อนุญาตตามกฎหมาย ในการเรียกคืนเงิน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อให้ได้เงินของเรา คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ค้างชำระหรือการชำระเงินที่เกินกำหนดจะดำเนินการทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ การสื่อสารดังกล่าวอาจทำโดยคิดซี หรือบุคคลอื่นในนามของเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตัวแทนบุคคลที่สามที่ช่วยเรียกเก็บเงิน
คิดซีอาจเก็บข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณไว้ชั่วคราว
เพื่อป้องกันการชำระเงินที่ไม่สำเร็จ หรือเพื่อยกเลิกการจองของคุณ

รายการส่งเสริมการขายของคิดซี

คุณอาจได้รับข้อเสนอบางอย่างจากคิดซี (“โปรโมชั่น”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะส่วนลด หรือการใช้งานเว็บไซต์ฟรีในช่วงเวลาที่จำกัด ส่วนลดหรือเครดิตในการชำระค่าบริการ และส่วนลด หรือเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิง โดยการส่งเสริมการขายใดๆ จะนำเสนอในดุลยพินิจของคิดซี และอาจถูกเพิกถอนใด้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีนี้ คิดซีจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของคิดซี โปรดทราบว่าความพยายามใดๆ (ตามที่กำหนดโดย คิดซี ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว) ในการแข่งขัน การฉ้อโกง หรือการหลีกเลี่ยงเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย เป็นเหตุให้มีการเพิกถอน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือการใช้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชี
คุณจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายต่อเมื่อ (a) คุณได้รับการสื่อสารโดยตรงจากคิดซี ที่นำเสนอรายการส่งเสริมการขายนั้น; (b) คุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในการสื่อสารนั้น และ; (c) คุณรักษาบัญชีผู้ใช้ไว้ได้ด้วยดีในสถานะที่ดีกับคิดซี เราอาจกำหนดเงื่อนไขการได้รับผลประโยชน์ตามที่อธิบายไว้ในรายการส่งเสริมการขายในลักษณะใดๆก็ตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม รวมถึงการจำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้กลุ่มย่อย จำกัดประเภทกลุ่มเฉพาะ หรือในบางวัน
เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ตามที่อธิบายไว้ในรายการส่งเสริมการขาย
คุณอาจต้องดำเนินการบางอย่าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทะเบียนบริการ) หรือชำระเงินสำหรับบริการเฉพาะ ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น การส่งเสริมการขายจะใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถสะสมรวมกันได้ (เช่น ผู้ใช้สามารถใช้การส่งเสริมการขายได้เพียงหนึ่งรายการต่อหนึ่งโครงการเท่านั้น)
ผลประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายข้อกำหนดในการยอมรับข้อเสนอ และเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่อธิบายไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกเปิดเผยให้คุณทราบ
ทั้งนี้ หลังจากรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลง ไม่ว่าคุณจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดนี้หรือไม่ก็ตาม คุณจะไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
แม้จะมีสิ่งใดที่ขัดแย้งกัน คิดซีอาจเพิกถอนสิทธิประโยชน์ได้ หากเราเชื่อว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงการรักษาบัญชีให้อยู่ในสถานะที่ดี ในกรณีที่คิดซีมีการส่งเสริมการขาย ส่วนลด เงินคืน หรือ ผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ จากบุคคลที่สาม คิดซีจะไม่รับความรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ สำหรับข้อเสนอดังกล่าว เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้เผยแพร่สิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีผลผูกพัน และผู้ใช้เข้าใจว่าการชี้แจงทั้งหมดจะต้องได้รับการตัดสินระหว่างคู่สัญญาฝ่ายที่เสนอการส่งเสริมการขาย และผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลผู้สนับสนุน

คิดซีอาจแสดงเนื้อหาที่มีการชำระเงิน และข้อมูลผู้สนับสนุนอื่นๆ ต่อสาธารณะ ลักษณะ ความถี่ และขอบเขตของการสนับสนุนดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นการเฉพาะ ผู้ให้บริการอาจจ่ายเงินแก่คิดซีเพื่อการแสดงผลที่เน้นพวกเขาในผลการค้นหา และเพื่อให้มีอันดับที่สูงขึ้น ผู้ให้บริการดังกล่าวจะได้รับการแสดงอย่างชัดเจนในผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง คิดซีอาจกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบางประการเพื่อให้ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถดันผลการจัดอันดับการค้นหาขึ้นได้ ซึ่งอาจมีการบังคับใช้มาตรฐานนี้ และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้

ข้อพิพาทระหว่าง หรือในกลุ่มผู้ใช้

คิดซีให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการ และผู้บริโภคของเรา และเราเข้าใจดีว่าในบางครั้งอาจมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่าง หรือในกลุ่มพวกเขา เป้าหมายของเรา คือการจัดหาเครื่องมือ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวได้อย่างอิสระ ในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก หากข้อพิพาทเกี่ยวกับการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ
คุณตกลงมีส่วนร่วมโดยสุจริตในขอบเขตที่คุณสามารถดำเนินการได้ตามสมควร ในการแก้ปัญหาที่เป็นกลาง หรือการไกล่เกลี่ยที่ดำเนินการโดยคิดซี หรือผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลาง หรืออนุญาโตตุลาการที่ได้รับการคัดเลือกโดยคิดซี ตามที่คิดซีเรียกร้อง ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น คุณรับทราบและยอมรับว่า คิดซีไม่มีภาระผูกพันที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม หรือระงับข้อพิพาทใดๆ ระหว่างผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาของคิดซีได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทย ต่างประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ เว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดดังกล่าว คิดซี และผู้ถือลิขสิทธิ์ของเราเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ และเนื้อหาของคิดซี รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เครื่องหมายการค้าทั้งหมด เครื่องหมายบริการ โลโก้ต่างๆ ชื่อทางการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดของ คิดซีที่ใช้ในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของคิดซี เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อทางการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ

คำติชม

โดยการส่งคำติชม, ข้อคิดเห็น, คำถาม
หรือคำแนะนำเกี่ยวกับคิดซี หรือบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเรา (โดยรวมเรียกว่า “ความคิดเห็น”) คุณรับรองและรับประกันว่า (a) คุณมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยความคิดเห็น; (b) ความคิดเห็นดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น และ; (c) ความคิดเห็นของคุณไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับ หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยการส่งความคิดเห็นใดๆ แสดงว่าคุณ; (i) ยอมรับว่าเราไม่มีภาระหน้าที่ในการรักษาความลับ ทั้งโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย เกี่ยวกับความคิดเห็นนั้น; (ii) รับทราบว่าเราอาจมีบางสิ่งที่คล้ายกับความคิดเห็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณา หรือในการพัฒนา; (iii) ให้สิทธิ์แก่เราที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยไม่มีการผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป สิทธิ์ที่อนุญาตในการใช้งานทั่วโลก รวมถึง แก้ไข, เตรียมงานต่อยอด, เผยแพร่, แจกจ่าย, และให้ช่วงสิทธิ์ต่อในความคิดเห็น, รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำตลาดผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวและ; (iv) การสละสิทธิ์ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ และต้องทำให้สละสิทธิ์ต่อคิดซี และผู้ใช้ใดๆ ของเรา การเรียกร้อง และการยืนยันในเรื่องธรรมสิทธิ์ใดๆที่มีอยู่ในความคิดเห็นดังกล่าว ส่วนความคิดเห็นนี้จะยังคงมีผลอยู่หลังจากที่บัญชีผู้ใช้ หรือเว็บไซต์ของคุณถูกยกเลิก

นโยบายลิขสิทธิ์

เราคาดหวังให้ผู้ใช้เคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ในทุกด้าน ในสถานการณ์ที่เหมาะสม เราจะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ละเมิดซ้ำๆหรือเชื่อว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือลิขสิทธิ์ซ้ำๆ

การลบเนื้อหา

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (CCA) พ.ศ. 2550 [ค ศ. 2007]:
ถ้าผู้ใช้สังเกตเห็นว่ามีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกบิดเบือนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม หรือประชาชน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ หรือทำให้เกิดความตื่นตระหนกต่อประชาชน หรือเนื้อหาใดๆที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บนเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลไปยังคิดซีผ่าน support@kitzee.agency เพื่อระงับ หรือลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายดังกล่าวโดย

 1. ลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้มีอำนาจ และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และรายละเอียดของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ หรือบุคคลที่สาม พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายดังกล่าว และ
 2. แจ้งรายละเอียดของเนื้อหาที่ผิดกฎหมายดังกล่าว เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 3. หลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว และเอกสารที่จำเป็นแล้ว คิดซี จะลบเนื้อหาออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามสมควร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการแต่ไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร และแจ้งผู้ใช้ที่ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565 [ค.ศ. 2022]:
หากคุณในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์เชื่อว่างานของคุณถูกละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากคุณสงสัยว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถส่งข้อความแจ้งให้คิดซี ทราบถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมรายละเอียดและหลักฐาน คิดซีจะลบเนื้อหา รวมถึงข้อมูลอ้างอิง
ลบเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด และปิดการเข้าถึงจุดเชื่อมต่อใดๆ ของข้อมูลน้ันจากระบบของเรา หรือระงับการเข้าถึงทันที โดยสามารถทำได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการแต่ไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
หลังจากนั้น คิดซีจะแจ้งผู้ใช้ที่โพสต์เนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดให้รับทราบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถคัดค้านการลบโดยส่งคำโต้แย้งไปยังคิดซี
ในกรณีที่ได้รับคำโต้แย้ง คิดซีจะส่งสำเนาให้เจ้าของลิขสิทธิ์ และแจ้งให้เจ้าของลิขสิทธิ์ทราบว่าจะนำเนื้อหาที่ถูกลบไปกลับมา หรือหยุดการระงับการเข้าถึงภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งคำโต้แย้ง เว้นแต่เจ้าของลิขสิทธิ์จะยื่นฟ้องผู้ละเมิด/ผู้ใช้ที่ถูกกล่าวหา

ไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน

คิดซีไม่รับรอง ไม่รับประกัน หรือเป็นตัวแทนใดๆ (เว้นแต่มีการแสดงเอกสารชัดเจน และไม่คลุมเครือจากคิดซีบนเว็บไซต์โดยตรง) อันเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ หรือบริการใดๆ และคิดซีไม่ได้เป็นคู่สัญญาของข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการ หรือบุคคลที่สาม คิดซีไม่ได้ให้บริการ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะระบุขอบเขตไว้อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการเป็นตัวแทน, หุ้นส่วน, กิจการร่วมค้า, หรือการจ้างงานอันเป็นผลมาจากข้อกำหนด หรือการใช้งานของผู้ใช้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตารางเวลาหรือบริการอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าคิดซีหรือผู้ใช้ใดๆ ของเว็บไซต์จะไม่สามารถควบคุม หรือสั่งการกิจกรรมประจำวันของผู้อื่น หรือสร้าง หรือรับผิดชอบภาระผูกพันใดในนามของผู้อื่นได้ ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดให้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแม้ว่าคิดซีอาจจะมีการตรวจสอบ และมีกระบวนการเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยตรวจสอบ หรือตรวจตัวตนหรือประวัติภูมิหลังของผู้ใช้ เราไม่ได้แสดงตนที่เกี่ยวกับ, เป็นการยืนยัน, หรือรับรองผู้ใช้ใดๆ หรือตัวตน หรือประวัติภูมิหลังที่อ้างว่าเป็นของผู้ใช้ โดยไม่คำนึงถึงบริการเฉพาะของคิดซีที่พวกเขาใช้งานอยู่ หรือความเกี่ยวข้องใดๆ ของบุคลากรของคิดซีในการให้ หรือกำหนดการบริการเหล่านั้น ผู้ใช้จะต้องไม่ทำสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อคิดซี และ/หรือกรรมการ ผู้ให้บริการ พนักงาน หรือบริษัทในเครือ จากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการ หรือการใช้เว็บไซต์ หรือการเรียกร้องของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ตกลง และยินยอมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ กับคิดซีในการดำเนินการใดๆ เพื่อ แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง หรือข้อกล่าวหาที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อกำหนด การละเมิด หรือปัญหาทางกฎหมายอื่นๆเหล่านี้
คิดซีอาจให้เคล็ดลับ ลิสต์รายการ คำแนะนำ หรือเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน (เรียกโดยรวมว่า "เคล็ดลับเกี่ยวกับบ้าน”) เกี่ยวกับโครงการปรับปรุง หรือบำรุงรักษาบ้านที่ได้รับความนิยม การปฎิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับบ้านอาจช่วยลดปัญหาการบำรุงรักษา และความปลอดภัยทั่วไปในบ้านได้ แต่เคล็ดลับเกี่ยวกับบ้าน ไม่ได้ครอบคลุม และไม่ได้ปรับแต่งให้เหมาะเฉพาะแก่ผู้ใช้รายใด คำแนะนำใดๆ เกี่ยวข้องกับเคล็ดลับเกี่ยวกับบ้าน จัดทำมาจากความรู้โดยทั่วไป และสาธารณชนทราบเกี่ยวกับการบำรุงรักษา และความปลอดภัยของของบ้าน ไม่ได้จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เคล็ดลับเกี่ยวกับบ้านควรได้รับการพิจารณา ร่วมกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าครอบคลุม คิดซีปฏิเสธการรับประกัน หรือการรับรองใดๆ ที่เกี่ยวกับเคล็ดลับเกี่ยวกับบ้าน คิดซีไม่รับรองว่าเนื้อหา และเอกสารต่างๆ ในเว็บไซต์เหมาะสมหรือพร้อมใช้งานได้ในทุกสถานที่ คุณต้องประเมินความถูกต้องของเนื้อหาใดๆ ตามความเหมาะสมสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ
การอ้างอิงใดๆ บนเว็บไซต์ หรือทางการตลาดใดๆ แก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวกับการได้รับอนุญาต หรือมีใบรับรองในบางลักษณะหรือ "มีเครื่องหมาย(badged)”, "ได้รับการตรวจสอบแล้ว (vetted)”, “ได้คะแนนสูงสุด(top rated)”, "ดีที่สุด(best of)", “อันดับสูง (top)", “ตรวจสอบประวัติแล้ว” (หรือคำอื่นที่คล้ายกัน) ระบุว่าผู้ใช้ได้ทำตามกระบวนการเกี่ยวกับบัญชีที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบางอย่าง และไม่ได้เป็นตัวแทนของสิ่งอื่นใด คิดซีไม่ได้อยู่เบื้องหลังผู้ให้บริการทุกรายที่อาจให้บริการ คำอธิบายใดๆ ดังกล่าวไม่ถือเป็นการสนับสนุน การรับรองหรือการรับประกันโดยคิดซี และไม่ได้เป็นการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการ และไม่ได้หมายความว่าผู้ให้บริการหรือบริการของพวกเขาจะได้รับใบอนุญาต รับประกัน ได้รับความเชื่อถือได้ ปลอดภัย หรือเหมาะสมก็ตาม แต่คำอธิบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณในการประเมินผลเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลด้วยตนเองเกี่ยวกับตัวตน และความเหมาะสมของบุคคลอื่นที่คุณติดต่อ หรือโต้ตอบผ่านทางเว็บไซต์ คุณควรใช้ความระมัดระวัง และความใส่ใจอยู่เสมอ เมื่อตัดสินใจว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้คนอื่น คิดซีนำเสนอรายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่ต้องพิจารณาพอสังเขปเมื่อว่าจ้างผู้ให้บริการ
เว้นแต่ที่ได้อธิบายไว้โดยเฉพาะในการรับประกันของคิดซี รวมถึงข้อยกเว้น และข้อจำกัดต่างๆ คิดซีไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดจากการติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นของคุณ
เนื้อหาร่วมกันอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์, สื่อ, ข้อเสนอ,หรือเหตุการณ์/กิจกรรมอื่นๆ ของบุคคลที่สามที่คิดซีไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือควบคุมโดยคิดซี เราไม่รับรอง หรือรับผิดชอบใดๆต่อลิงก์ดังกล่าว และหากคุณเข้าถึงลิงก์เหล่านั้น คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงของคุณเอง
โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจ และยอมรับว่าการเยียวยาตามกฎหมาย หรือความรับผิดใดๆ ที่คุณต้องการจากการกระทำ หรือการละเว้นของผู้ใช้อื่น หรือบุคคลที่สามอื่นๆ จะจำกัดไว้เพียงการเรียกร้องสิทธิ์ต่อผู้ใช้ที่ระบุ หรือบุคคลที่สามเหล่านั้น คุณตกลงที่จะไม่พยายามกำหนดความรับผิด หรือแสวงหาการเยียวยาทางกฎหมายใดๆ จากคิดซี ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำ หรือการละเว้นดังกล่าว

บทลงโทษสำหรับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสิทธิอื่นๆ คิดซีอาจใช้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต สำหรับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือนโยบาย หรือข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคุณ และคิดซี ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลบเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์ การจำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณ การกำหนดให้ต้องริบเงินบางส่วน (รวมถึงการหักลบหนี้กับจำนวนเงินที่คิดซีประมวลผลหรือถือไว้ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ) การประเมินค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายเป็นเงิน, การยกเลิกบัญชีของคุณ, การแจ้งให้ผู้ใช้รายอื่นทราบถึงการสิ้นสุดบัญชีของคุณ และ/หรือ การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้, การลดสถานะ หรืออันดับการค้นหาของคุณ, การยกเลิกการเสนอราคาหรือการโพสต์, การจำกัดการเข้าถึง, การตรวจสอบคุณ, และ/หรือ การร่วมมือกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวน หรือฟ้องร้องดำเนินคดี

การระงับ หรือการยกเลิกบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนของบุคคล หรือบริษัทบางแห่งด้วยเหตุผลใดๆ ตามที่เราเห็นสมควร
เราอาจใช้ดุลพินิจของเรา ไม่ว่ามีหรือไม่มีสาเหตุ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และเมื่อใดก็ตาม เพื่อจำกัด, บล็อก, ระงับ, ปิดการใช้งาน หรือยกเลิกบัญชีคิดซี ของคุณทั้งหมด หรือบางส่วนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา หากเราใช้ดุลยพินิจของเราภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ในการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งหมดต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้โดยมี หรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรืออธิบายถึงคุณ: (a) บัญชีของคุณจะถูกปิดใช้งาน หรือถูกระงับ รหัสผ่านของคุณจะถูกปิดการใช้งาน และคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ หรือรับความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนของคิดซี หรือการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการของคุณจะถูกยกเลิก; (b) หากเหมาะสมตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจสื่อสารกับผู้ใช้อื่นว่าบัญชีของคุณถูกยกเลิก, บล็อก, ระงับ, ปิดการใช้งาน, ลบ หรือถูกลงโทษ ไม่ว่าในทางใดๆ และเหตุใดจึงมีการดำเนินการนี้ และ; (c) คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยใดๆสำหรับบริการ หรือบริการในเว็บไซต์ที่ถูกยกเลิก หรือล่าช้าอันเป็นผลเนื่องมาจากการยกเลิกบัญชี คุณสามารถเลิกใช้เว็บไซต์ และ/หรือ ยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยไปที่ลิงค์ "การตั้งค่า" บนโปรไฟล์ของคุณ แล้วคลิก “บัญชี" และคลิก "ปิดการใช้งานบัญชี" โปรดทราบว่าหากบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกยกเลิก เราไม่มีภาระผูกพันที่จะลบ หรือส่งคืนเนื้อหาใดๆ ที่คุณโพสต์ไปยังเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำวิจารณ์(รีวิว) ใดๆ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงในนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำขอลบข้อมูลที่เกิดจากการยกเลิกบัญชี

ชุดคำสั่ง (อัลกอริทึม) ในการให้คะแนน

เรามีความโปร่งใสในการที่คิดซีใช้โมเดลการคำนวณแบบไดนามิก เพื่อกำหนดอันดับสำหรับบริษัทที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มนี้ โดยพิจารณาจากคำวิจารณ์ (รีวิว)ที่แชร์โดยเจ้าของบ้าน
เราคำนึงถึงแง่มุมต่างๆ ที่ช่วยสร้างการให้คะแนนที่ครอบคลุม ซึ่งอธิบายถึงประสิทธิภาพของบริษัทในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของเจ้าของบ้าน

แง่มุมต่างๆ เช่น คะแนน ความใหม่ ชื่อเสียง และการตอบสนอง โดยทั่วไปจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะเพิ่ม หรือลดคะแนนของธุรกิจโดยพิจารณาจากสิ่งที่เชื่อว่ามีความสำคัญที่สุดสำหรับเจ้าของบ้านเมื่อต้องการจ้างบริษัท เนื่องจากการคำนวณมีความซับซ้อน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัลกอริทึมเพื่อให้มีความเกี่ยวข้อง และป้องกันการชักจูง

เนื่องจากลักษณะของคำวิจารณ์(รีวิว) คะแนนของคิดซีสะท้อนถึงผลงานในอดีต และไม่ได้รับประกันความน่าเชื่อถือ หรือผลงานในอนาคต คิดซีขอแนะนำให้เจ้าของบ้าน พิจารณาการให้คะแนนของเราเพิ่มเติมจากข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่พวกเขาสามารถหาได้ ไม่ว่าคะแนนจากการจัดอันดับจะเป็นอย่างไร คุณควรตรวจสอบโครงการที่ผ่านมาด้วยตัวคุณเองเสมอ และใช้เอกสารทางกฎหมายที่ครบถ้วนและถูกต้องเมื่อว่าจ้างผู้รับเหมา

การจัดอันดับของคิดซีขึ้นอยู่กับข้อมูลโดยละเอียดในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

คะแนนเฉลี่ย
ผู้ที่ให้คำวิจารณ์(นักรีวิว) อธิบายประสบการณ์ของพวกเขากับบริษัทที่ขึ้นทะเบียนบน คิดซี และจัดอันดับสำหรับเกณฑ์บางอย่างนอกเหนือจากคำอธิบายโครงการด้วยวาจา คะแนนจากคำวิจารณ์(รีวิว) ทั้งหมดที่บริษัทได้รับจะใช้ในการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งจะนำมาพิจารณาเป็นคะแนนรวมของบริษัท

ความใหม่
คำวิจารณ์(รีวิว)ล่าสุดเกี่ยวกับโปรไฟล์บริษัทให้ข้อมูลล่าสุดที่สำคัญเกี่ยวกับคุณภาพของงานล่าสุดของบริษัท ความคิดเห็นล่าสุดของบริษัทได้รับการถ่วงน้ำหนักในคะแนนของเราเพื่อแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบว่าคุณภาพของคำวิจารณ์(รีวิว) นั้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน

ชื่อเสียง
คะแนนของบริษัทจะได้รับผลกระทบในทางลบเมื่อคิดซีตระหนักถึงกิจกรรมที่ไร้จริยธรรมหรือผิดกฎหมาย หรือความพยายามที่จะยุ่งเกี่ยวกับคำวิจารณ์(รีวิว) หากมีข้อกล่าวหาร้ายแรง หรือการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ เราอาจเน้นปัญหาดังกล่าวในโปรไฟล์บริษัทนั้นๆ เพื่อให้เจ้าของบ้านตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

การตอบสนอง
การตอบสนองจะคำนวณจากสองด้าน: ความเร็วในการตอบกลับรีวิวเจ้าของบ้านบนคิดซี และการตอบสนองความพยายามของเจ้าของบ้านในการติดต่อบนแพลตฟอร์มของเรา การตอบสนองที่สูงชี้ให้เจ้าของบ้านเห็นว่ามีแนวโน้มที่บริษัทจะตอบกลับข้อความของตนมากน้อยเพียงใด หลังจากติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการคำนวณ และปัจจัยการชั่งน้ำหนักอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อสะท้อนความเกี่ยวข้องที่เจ้าของบ้านรับรู้เมื่อมอบหมายโครงการให้กับผู้รับเหมา

เนื่องจากลักษณะของคำวิจารณ์(รีวิว) คะแนนคิดซีสะท้อนถึงผลงานในอดีต และไม่ได้รับประกันความน่าเชื่อถือหรือผลงานในอนาคต คิดซีขอแนะนำให้เจ้าของบ้านพิจารณาการให้คะแนนของเราเพิ่มเติมจากข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดที่พวกเขาได้รับ โดยไม่คำนึงถึงผลคะแนน คุณควรตรวจสอบโครงการที่ผ่านมาด้วยตัวคุณเองเสมอ และใช้เอกสารทางกฎหมายที่ครบถ้วน และถูกต้องเมื่อว่าจ้างผู้รับเหมา

การระงับข้อพิพาท

คุณและคิดซียอมรับว่าข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้มีผลต่อการตีความ และการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้
หมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตีความในวงกว้าง และครอบคลุมถึงข้อพิพาทใดๆทั้งหมดระหว่างคุณ และคิดซี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างคุณ และ คิดซีไม่ว่าจะมีอยู่ในพื้นฐานมาจากสัญญา การละเมิด กฏหมาย การฉ้อฉลการบิดเบือนความจริง, หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น การเรียกร้องที่เกิดขึ้นก่อนข้อกำหนดนี้ หรือข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา) และการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการยุติข้อกำหนดนี้
การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะระงับข้อพิพาทใด และทั้งหมดกับคิดซีด้วยวิธีดังต่อไปนี้:
การระงับข้อพิพาทเบื้องต้น: ข้อพิพาทส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องดำเนินการฟ้องร้อง คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของคิดซีได้ที่ support@kitzee.agency. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการระงับข้อพิพาท, ข้อเรียกร้อง, คำถาม หรือข้อขัดแย้งใดๆโดยตรงผ่านการปรึกษาหารือกับฝ่ายสนับสนุนของคิดซี และการเจรจาโดยสุจริตจะเป็นเงื่อนไขสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เริ่มดำเนินคดี
หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ในการระงับข้อพิพาท คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเข้าสู่เขตอำนาจศาลเฉพาะของประเทศไทย และปฏิบัติตามหัวข้อ: กฎหมายที่ใช้บังคับ

การมีผลบังคับต่อไป: ส่วนการระงับข้อพิพาทนี้จะยังคงมีผลอยู่ไปหลังจากที่บัญชีผู้ใช้ หรือเว็บไซต์ของคุณถูกยกเลิก
หน่วยงานที่ทำหน้าที่รายงาน: คุณ และคิดซีรับทราบว่าคิดซีใช้หน่วยงานที่ทำรายงานเกี่ยวกับผู้บริโภคในการตรวจสอบประวัติภูมิหลังของผู้ให้บริการคุณยอมรับว่าข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณ และหน่วยงานที่รายงานเกี่ยวกับผู้บริโภค หรือ เกิดขึ้นจากข้อกำหนดนี้ หรือแง่มุมใดๆ ของความสัมพันธ์ของคุณกับคิดซีจะได้รับการระงับข้อพิพาทโดยศาล หรือวิธีการระงับข้อพิพาทอื่นที่คิดซี หรือหน่วยงานที่ทำรายงานเกี่ยวกับผู้บริโภคเห็นสมควร

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนด และความสัมพันธ์ระหว่างคุณ และคิดซี จะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติกฎหมายขัดกัน ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณตกลงว่าการเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใดๆ ที่คุณอาจมีต่อคิดซีจะต้องได้รับการตัดสินโดยศาลที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ยกเว้นในกรณีที่คู่กรณีตกลงไว้เป็นอย่างอื่น คุณยอมรับที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลของบุคคลนั้น ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ เพื่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าวทั้งหมด คุณสละสิทธิ์ใดๆ หรือทั้งหมดในเขตอำนาจศาล และข้อต่อสู้เกี่ยวกับสถานที่ดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดความรับผิด

การใช้แพลตฟอร์ม, บริการ, หรือเนื้อหาร่วมกันของคุณ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบและยอมรับว่า คิดซีไม่มีหน้าที่ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามในการ (a) ตรวจสอบ หรือทบทวนเนื้อหาของผู้ใช้ หรือ; (b) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตไว้,ดำเนินการยืนยันตัวตน, ประวัติภูมิหลัง (รวมถึงประวัติอาชญากรรม) หรือการตรวจสอบบุคคลที่กระทำผิดทางเพศที่ถูกขึ้นทะเบียนไว้ ต่อผู้ใช้ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการ และผู้บริโภค แพลตฟอร์มนี้จัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย โดยไม่จำกัดเพียงข้อความข้างต้น คิดซี และบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย สาขาตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ปฏิเสธการรับประกันอย่างชัดเจ้งในความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ความพอใจส่วนตัว หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ การรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการชื้อขาย หรือการใช้งาน หรือในการค้า การรับประกัน การรับรอง หรือการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนี้ หรือบริการผู้เชี่ยวชาญที่นำเสนอบนหรือผ่านแพลตฟอร์มนี้ และการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความเหมาะสม ความจริง ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่หรือนำเสนอบนแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาร่วมกันทั้งหมด คิดซีไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์ม หรือบริการผู้เชี่ยวชาญจะสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ หรือจะมีให้บริการโดยไม่ขาดตอน ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด
คิดซีจะไม่รับผิดชอบ และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆที่ เกิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าถึง หรือการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ คิดซีจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท น่ารังเกียจ หรือผิดกฎหมายของบุคคลที่สาม หรือการสูญหาย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูล เนื้อหา สาระสำคัญ หรือเนื้อหาร่วมกันที่โพสต์ ส่ง หรือให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม ไม่มีคำแนะนำ หรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจากคิดซี หรือผ่านแพลตฟอร์ม ที่จะเป็นการรับประกัน โดยที่ไม่ได้แสดงชัดแจ้งในที่นี้
คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการติดต่อสื่อสาร และการโต้ตอบทั้งหมดของคุณกับผู้ใช้รายอื่น หรือผู้ใช้แพลตฟอร์ม และกับบุคคลอื่นที่คุณติดต่อสื่อสารด้วย หรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย อันเป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้บริโภค ผู้ให้บริการ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ หรือผู้รับบริการ คุณเข้าใจดีว่าคิดซี ไม่ได้พยายามตรวจสอบข้อความของผู้ใช้แพลตฟอร์ม หรือเพื่อพิจารณาหรือตรวจสอบบริการของผู้เชี่ยวชาญใดๆ คิดซีไม่ได้ให้การรับรอง หรือรับประกันใดๆ ต่อการดำเนินการของผู้ใช้แพลตฟอร์ม หรือการอยู่ร่วมกันได้ของผู้ใช้แพลตฟอร์มทั้งในปัจจุบัน หรือในอนาคต คุณตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการสื่อสาร และการโต้ตอบทั้งหมดกับผู้ใช้อื่นของแพลตฟอร์ม และกับบุคคลอื่นที่คุณสื่อสาร หรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอันเป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณตัดสินใจที่จะประชุมแบบออฟไลน์ หรือแบบต่อหน้าและให้หรือรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ คิดซีปฎิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งต่อการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำของผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม
คิดซีอาจจะให้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ และ/หรือ รายละเอียดการติดต่ออื่นๆ ซึ่งผู้บริโภคให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับคำขอ ทั้งนี้ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือรายละเอียดการติดต่ออื่นๆ ดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจสอบ และคิดซีไม่ได้รับรอง หรือรับประกันความถูกต้องดังกล่าว
ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบคลุม หรือให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย การก่อสร้าง หรือวิศวกรรมโดยเฉพาะ หรือพิจารณาใช้แทนข้อมูลดังกล่าว ไม่มีเหตุการณ์กรณีใดๆ ที่คิดซีจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายเป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อมหรือ ผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา ประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือการใช้บริการของคุณ การใช้บริการ และคุณสมบัติฟีเจอร์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือเพื่อทำตามคำร้องขอจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้มีข้อสงสัย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของคุณ หรือไม่ทำการใดๆ อันเป็นผลมาจากการดู อ่าน หรือ อ้างอิงไปยังเว็บไซต์ หรือเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์
คุณเข้าใจดีว่า คิดซีไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริการด้านการก่อสร้าง การออกแบบ สถาปัตยกรรม กฎหมาย บัญชี ภาษี การแพทย์ หรือคำแนะนำ และบริการด้านอื่นๆ แล้วแต่กรณี ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ทดแทนการปรึกษากับที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมี ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
คิดซีจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นข้อมูลในเนื้อหาของเว็บไซต์ ความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นในส่วนของเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆที่ให้ไว้บนเว็บไซต์
ข้อมูลหรือคุณสมบัติฟีเจอร์ทั้งหมดบนเว็บไซต์มีไว้โดยไม่มีการรับประกัน และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย งานก่อสร้าง หรือวิศวกรรม หรือแทนที่การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การปฏิเสธความรับผิดอื่นๆ

คิดซีขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าคุณสมบัติฟีเจอร์ทั้งหมดจะถูกทำงานด้วยความระมัดระวังสูงสุด คิดซีไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ คุณต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องนี้ เนื่องจากเราไม่รับผิดชอบต่อการติดไวรัสหรือการแทรกซ้อนอื่นๆ หรือโดยสิ่งใดก็ตามที่มีคุณสมบัติในการทำลายล้าง
คุณเข้าใจว่าการประมวลผลทางเทคนิค และการส่งผ่านเว็บไซต์ อาจเกี่ยวข้องกับ (i) การส่งผ่านเครือข่ายต่างๆ และ; (ii) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่าย หรืออุปกรณ์
คิดซีไม่รับผิดชอบต่อการลบ หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บการโพสต์เนื้อห า หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณหรือผู้ใช้อื่นๆ ส่งไปยังเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของลิงก์ภายนอก

เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมต่อ (ลิงก์) ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้จัดทำหรือรักษาไว้โดย หรือในทางใดๆ ที่เชื่อมโยงกับคิดซี คุณเข้าใจดีว่าคิดซีไม่รับประกันความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง ความทันเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้

ข้อผิดพลาด และการละเว้นการปฏิเสธความรับผิด

แม้ว่าเราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้การเข้าถึงเว็บไซต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดชะงัก เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ ระบบ หรือฟังก์ชันการใช้งานที่อยู่ในเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากข้อผิดพลาด และความบกพร่องจะได้รับการแก้ไข เราไม่รับผิดชอบ
หรือรับผิดต่อความไม่พร้อมใช้งาน การหยุดชะงัก หรือความล่าช้าใดๆ
ถึงแม้ว่าคิดซีจะปฏิบัติตามข้อควรระวังทุกประการเพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์จะเป็นปัจจุบัน และถูกต้องแต่ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และความรู้ อาจมีความล่าช้า การให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องในข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการใช้งานอย่างชอบธรรม (Fair Use)

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คิดซีอาจใช้ข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ซึ่ง ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นการเฉพาะโดยเสมอ คิดซีจัดทำเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น การรายงานข่าว การสอน การให้ทุนการศึกษา หรือการวิจัย
คิดซียังคงรักษาความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเนื้อหาทั้งหมด ที่ได้รับการปรับแต่ง ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ หรือใช้ส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใด หรือองค์ประกอบใดของเว็บไซต์ หรือส่วนประกอบใดๆในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากคิดซี อย่างไรก็ตาม อาจมีการนำไปใช้ในบล็อก กระดานสนทนา(ฟอรัม) หรือเว็บไซต์อื่นๆ ได้โดยนำข้อความไปใช้โดยคัดลอกแบบจำกัด ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และประกอบด้วยการอ้างอิงที่เหมาะสม และเชื่อมโยงไปยังแหล่งที่มา
คุณยอมรับว่าข้อมูลอาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของคุณเท่านั้น และห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เผยแพร่ ขาย หรือ แจกจ่ายต่อ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายก็ตามการทำสำเนาทั้งหมดและการเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
คิดซีเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อย่างชอบธรรมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศไทย พ.ศ. 2537 [ค ศ.1994] หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเป็นครั้งคราวไป
หากคุณต้องการใช้เนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์จากบริการเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเองซึ่งนอกเหนือไปจากการใช้งานอย่างชอบธรรม คุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบจากความคิดเห็นที่แสดง

บริการนี้อาจมีมุมมอง และความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องแสดงถึงตำแหน่งของผู้เขียน หน่วยงาน สถาบัน องค์กรอื่นๆรวมถึงคิดซี
ความคิดเห็น และคำวิจารณ์ (รีวิว) ที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ รับผิด และถูกตำหนิ สำหรับการหมิ่นประมาท หรือคดีความใดๆ ที่เป็นผลมาจากสิ่งที่เขียนในความคิดเห็น หรือเป็นผลโดยตรงจากการเขียนบางสิ่งในความคิดเห็น คิดซี จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ และขอสงวนสิทธิ์ในการลบคำวิจารณ์ (รีวิว) หรือความคิดเห็นใดๆไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การจำกัดความรับผิด

คุณรับทราบ และยอมรับว่าภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง และการใช้แพลตฟอร์ม และเนื้อหาร่วมกันของคุณ ข้อเสนอของคุณ หรือการให้บริการผู้เชี่ยวชาญของคุณ หรือการร้องขอ หรือการรับบริการผู้เชี่ยวชาญผ่านทางแพลตฟอร์ม และการติดต่อใดๆ ที่คุณมีกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ของคิดซีหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อซึ่งหน้า หรือทางออนไลน์ก็ยังคงอยู่กับคุณ ไม่ว่าคิดซี หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต หรือการส่งมอบแพลตฟอร์ม จะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ และไม่ว่าคิดซีจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่ จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม แม้ว่าจะมีการแก้ไขอย่างจำกัดตามที่ระบุไว้ในที่นี้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ก็ตาม สำหรับ (a) ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา พิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงการสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียความนิยม; (b) การหยุดชะงักของบริการ ความเสียหายของคอมพิวเตอร์หรือความล้มเหลวของระบบ; (c) ต้นทุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการทดแทน; (d) ความเสียหายใดๆ สำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือทางร่างกาย หรือความทุกข์ยากทางอารมณ์ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้; (e) การใช้ หรือไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม, บริการผู้เชี่ยวชาญหรือเนื้อหาร่วมกัน;
(f) การสื่อสาร การโต้ตอบ หรือการประชุมใดๆ กับผู้ใช้อื่นของแพลตฟอร์ม หรือบุคคลอื่นที่คุณสื่อสารด้วย หรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอันเป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มของคุณ หรือ; (g) ข้อเสนอของคุณ หรือให้บริการผู้เชี่ยวชาญ หรือร้องขอ หรือรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญผ่านทางแพลตฟอร์ม
ไม่มีกรณีใดก็ตามที่คิดซี บริษัทในเครือ บริษัทพันธมิตร หรือซัพพลายเออร์ บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทในกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงาน แต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงของคุณ หรือใช้ หรือไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ได้
ในกรณีที่คิดซีมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ ไม่มีกรณีใดทั้งสิ้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดของคิดซี และบริษัทในเครือของเรา และบริษัทลูก และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด แพลตฟอร์ม บริการจากผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือ เนื้อหาร่วมกัน หรือจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาร่วมกันหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการผู้เชี่ยวชาญ หรือการโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่น จะเกินกว่าจำนวนเงินค่าบริการจริงที่จ่ายให้คิดซี ในช่วงระยะเวลาการสมัครสมาชิกขั้นสูงแบบมีค่าบริการที่คุณเลือกไว้ในที่นี้ หรือจำนวนเงินสูงสุดตามแผนสำหรับการใช้งานขั้นสูงแบบรายปีที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา หากไม่มีการชำระเงินดังกล่าว ทั้งนี้ แล้วแต่กรณี

การชดใช้ค่าเสียหาย และการสละสิทธิ์

คุณตกลงที่จะปลดเปลื้อง, ปกป้อง, ชดใช้ค่าเสียหาย, และรักษาคิดซี และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทลูกของเรา รวมทั้งเจ้าหน้าที่, กรรมการ, พนักงาน, และตัวแทน ที่เกี่ยวข้องจาก และต่อ การเรียกร้อง, ความรับผิด, ความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และการบัญชีที่สมเหตุสมผล ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ (a) การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ; (b) เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ; (c) การใช้เว็บไซต์ หรือการติดต่อกับผู้ใช้ใดๆ ของคุณ และ; (d) คำขอ หรือการรับ หรือการเสนอ หรือการจัดหา หรือให้บริการโดยคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ (การชดเชยค่าเสียหาย ทั้งโดยตรง อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรืออย่างอื่น) ไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว
โดยไม่คำนึงถึงข้อความในวรรคข้างต้น หากคุณอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่มีการห้ามไว้ข้างต้น คุณจะตกลงที่จะปลดเปลื้อง, ปกป้อง, ชดใช้ค่าเสียหาย และยึดถือว่าคิดซี และบริษัทในเครือ และบริษัทสาขาย่อย รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้อง พ้นจากการเรียกร้องของบุคคลที่สาม ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และการบัญชีที่สมเหตุสมผล ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ

การทั่วไป

ข้อกำหนดเพิ่มเติม: คุณเข้าใจว่าการใช้งานบางส่วน หรือคุณสมบัติฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยการใช้คุณสมบัติฟีเจอร์ดังกล่าวของคุณ คุณยอมรับว่าคุณผูกพันภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว โดยก่อนที่คุณจะใช้คุณสมบัติฟีเจอร์ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการ ข้อตกลง และเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวเพิ่มเติมเสมอ
เหตุสุดวิสัย: นอกเหนือจากภาระหน้าที่ในการชำระเงินแล้ว คิดซี และคุณจะไม่รับผิดชอบต่ออีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ภายใต้ข้อกำหนดที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของคุณ หรือของเรา และไม่ว่าจะเกิดจากความผิด หรือประมาทเลินเล่อของคุณ หรือของเรา สาเหตุดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะอัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การนัดหยุดงาน ความไม่พร้อมใช้งานของสาธารณูปโภคที่จำเป็น ไฟดับ โรคระบาด การกระทำของสงครามที่ไม่ว่าประกาศ หรือไม่ การกระทำของหน่วยงานกำกับดูแล หรือภัยพิบัติอื่นๆ
ไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม: คุณตกลงว่าจะไม่มีผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามในข้อกำหนดเหล่านี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดเจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้
การติดต่อคุณ และการยินยอมให้ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์:
คุณตกลงว่าคิดซีอาจส่งคำบอกกล่าวให้คุณทราบ รวมถึงการแจ้งเตือนให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดไม่ว่าทางอีเมล, จดหมายปกติ, หรือการติดประกาศบนเว็บไซต์ ด้วยความยินยอมของคุณ คิดซี, ผู้บริโภค, ผู้ให้บริการ, หรือบุคคลอื่นๆ อาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์ หรือทางข้อความตัวอักษร หากคุณตกลงที่จะรับข้อความตัวอักษร หรือโทรศัพท์จากคิดซี ผู้บริโภค, ผู้ให้บริการ, หรือบุคคลอื่นๆ คุณยินยอมให้ใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทำเอกสารเพื่อบันทึกข้อตกลงของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณในการใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ โดยการส่งอีเมลไปยัง support@kitzee.agency พร้อมด้วย
"การเพิกถอนความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์" ในหัวเรื่อง
ในการดู และเก็บรักษาสำเนาของการเปิดเผยนี้ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนของคุณในโปรแกรมนี้ คุณจำเป็นต้องมี (a) อุปกรณ์ (เช่นคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ) ที่มีเว็บเบราเซอร์ และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และ; (b) เครื่องพิมพ์ หรือพื้นที่จัดเก็บในอุปกรณ์ดังกล่าว
ข้อตกลงทั้งหมด: ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว และประกาศทางกฎหมายอื่นๆ ข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือนโยบายที่เผยแพร่โดยคิดซี บนเว็บไซต์จะถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณ และคิดซีเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือบริการที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ หากเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดนี้ได้รับพิจารณาว่าไม่ถูกต้องโดยศาลที่มีเขตอำนาจ ความไม่สมบูรณ์ของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมีผลบังคับของเงื่อนไขที่เหลืออยู่ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
ข้อความที่ไม่สอดคล้องกัน: ในกรณีที่มีความคลุมเครือ หรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับใช้ และมีผลเหนือกว่า
การสละสิทธิ์: ไม่มีการสละสิทธิ์ในเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดนี้ที่จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติม หรือต่อเนื่องในข้อกำหนดดังกล่าว หรือข้อกำหนดอื่นๆ และความล้มเหลวของคิดซีในการอ้างสิทธิ์ หรือข้อกำหนดใดๆภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ หรือสละเงื่อนไขดังกล่าว
หัวข้อเรื่องในแต่ละส่วน: หัวข้อเรื่องในแต่ละส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้ มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมาย หรือสัญญา
ข้อมูลติดต่อ: หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดใดๆ หรือเว็บไซต์ โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลที่ support@kitzee.agency

โครงการที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วย Kitzee:

ลูกค้าทำให้โครงการบ้านของพวกเขาเสร็จในครั้งแรกด้วยรีวิวผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือของเรา

บริษัทต่างๆ ขยายธุรกิจด้วยชื่อเสียงที่แข็งแกร่งซึ่งสร้างโดยลูกค้าที่พึงพอใจและการอ้างอิงที่ยอดเยี่ยม

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก Kitzee