นโยบายคุกกี้

บริษัท คิดซี เอเจนซี่ จำกัด (Kitzee Agency Co., Ltd.) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณจะถูกเก็บไว้อัตโนมัติด้วยคุกกี้ ด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลที่ครบถ้วน และตรงไปตรงมาเกี่ยวกับคุกกี้ ที่เราใช้บนเว็บไซต์ของเรารวมทั้งเครื่องมือ รายละเอียดของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล การประมวลผล รวมถึงการลบ และการทำลายที่เราใช้ในการจัดการ นโยบายนี้จะอธิบายว่าคุกกี้คืออะไร อธิบายประเภทคุกกี้ที่เราใช้ วิธีการทำงาน เหตุผล และวิธีการลบ และ/หรือบล็อก โดยการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป ถือว่าคุณยินยอมให้เราทำการติดตั้งคุกกี้ บนอุปกรณ์ของคุณตามนโยบายนี้ เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทุกช่องทางตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

ขอบเขตใจความการใช้งานแบบสั้น

เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับนำทางการใช้งานเว็บไซต์ การสนับสนุน การตรวจสอบ การค้นหา การซื้อ การพัฒนาประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของคุณเพื่อ:

 • ให้บริการแก่คุณตามที่ได้อธิบายไว้บนเว็บไซต์ หน้าที่การจัดการทั่วไป การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการสนับสนุน
 • การดำเนินการทางเว็บไซต์ และการตรวจสอบยืนยันตัวตนเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์ใดๆของเรา
 • เราจะแจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัท และอัปเดตให้คุณทราบเกี่ยวกับการบริการของเรา
 • ทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อค้นหาวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เราจัดให้
 • ติดตามปัญหาเหตุขัดข้อง และป้องกันสแปม และการฉ้อโกง If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:

หากคุณเลือก “ยอมรับทั้งหมด” เราจะใช้ คุกกี้ และข้อมูลเพื่อ:

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์
 • ส่งมอบ และวัดผลความมีประสิทธิภาพ
 • แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เหมาะกับคุณ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ

คำจำกัดความ

ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายคุกกี้นี้:

 • บริษัท - (ไม่ว่าจะเรียกว่าบริษัท, เรา, หรือพวกเราในนโยบายคุกกี้นี้) หมายถึงบริษัท คิดซี เอเจนซี่ จำกัด (Kitzee Agency Co., Ltd.)
 • บริการ - หมายถึง ข้อเสนอและบริการที่มีให้ในเว็บไซต์นี้
 • คุณ/ของคุณ - หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงบริการ หรือบริษัท สถาบัน หรือนิติบุคคลอื่นๆในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการตามความเหมาะสม
 • เว็บไซต์ - หมายถึง ช่องทางออนไลน์ของบริษัท ที่สามารถเข้าถึงได้จาก www.kitzee.agency หรือช่องทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร ?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งสามารถถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ของคุณ (แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอื่นๆ) โดยเว็บเบราเซอร์ของคุณในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยทั่วไป คุกกี้จะไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ของคุณ

การใช้คุกกี้นั้นจะช่วยทำให้เว็บไซต์ของเรา สามารถเพิ่มความพึงพอใจในบริการออนไลน์ของเราให้แก่ผู้ใช้ได้ ด้วยการจดจำภาษาของคุณ และเก็บข้อมูลการตั้งค่าของผู้ใช้ จัดเก็บข้อมูลสำหรับสิ่งต่างๆ เช่นข้อมูลระบุตัวตน (unique identifier) ของคุณ และการรักษาความปลอดภัย สินค้าและบริการเฉพาะของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังสามารถวัดปริมาณการใช้งานบริการออนไลน์ของเรา แก้ไขเนื้อหาตามกิจกรรมการค้นหาข้อมูล และการเข้าชมก่อนหน้านี้ หรือเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา ในกรณีเหล่านี้ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุกกี้จะไม่เป็นอันตราย คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่สามารถใช้เผยแพร่ไวรัสได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างอิสระจากเว็บไซต์เช่น www.aboutcookies.org , www.youronlinechoices.eu.

วิธีการใช้คุกกี้ของเรา

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้และความพึงพอใจในการเยี่ยมชมของคุณ เราใช้คุกกี้ เพื่อจดจำคุณได้เร็วขึ้น ทำให้เว็บไซต์ของเราเป็นมิตรกับคุณ และทำให้การใช้เว็บไซต์ของคุณง่ายขึ้น การดำเนินการดังกล่าวยังรวมถึงบริการของบุคคลที่สาม ที่ดำเนินการในนามของเราด้วย นอกจากนี้ ยังใช้ที่อยู่ IP (Internet Protocol addresses) และคุกกี้เพื่อสร้าง ประมวลผลข้อมูลการทำรายการ หรือเพื่อเชื่อมโยงบัญชีกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ และการตลาด

ประเภทคุกกี้ที่ใช้
คุกกี้เซสชัน หรือชั่วคราว (Session or Transient Cookies)

คุกกี้เซสชันจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณตลอดช่วงเวลาที่คุณเรียกดูข้อมูลและจะไม่สามารถเข้าถึงได้หลังจากไม่มีการใช้งานเซสชันมาระยะหนึ่งแล้วและจะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อปิดเบราเซอร์
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถย้ายจากเพจหนึ่ง ไปยังอีกเพจหนึ่งได้โดยไม่ต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบซ้ำๆ

คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้เหล่านี้จะให้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในระหว่างการท่องเว็บไซต์ของเรา เช่นการล็อกอิน การกรอกข้อมูลหน้าเว็บ

คุกกี้ที่วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies)

คุกกี้เหล่านี้จะช่วยเราในการวัดปริมาณการเข้าชม เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเรา เช่น การกำหนดจำนวนการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ และจำนวนของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้ จะมีการใช้บริการการวิเคราะห์เว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วย

คุกกี้เพื่อการโฆษณา/ปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Advertising/Targeting Cookies)

คุกกี้เหล่านี้จะถูกฝังในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อบันทึกการเข้าชมของคุณ หน้า และลิงก์ที่คุณเข้าชมและติดตาม ซึ่งอาจรวมถึงคุกกี้ ของบุคคลที่สามซึ่งถูกใช้โดยเครื่องมือที่ทำให้แชร์ข้อมูลทางโซเชียลได้ และเนื้อหาที่ฝังอยู่ในบริการของเรารวมถึงเพื่อทำความเข้าใจความสนใจของผู้ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณคลิกที่ข้อมูลของบุคคลที่สามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (เช่น ลิงก์ไปยังโฮมเพจของบริษัทในรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ได้จำหน่าย) บุคคลที่สามนั้นอาจใส่คุกกี้ ไว้บนอุปกรณ์ของคุณ เรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลที่สามเหล่านี้แต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายที่ใส่คุกกี้ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของคุณโดยบุคคลที่สามได้ คุกกี้เหล่านี้อาจรวมถึง Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Instagram และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ด้วย ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณเข้าชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่พวกเขามี และวิธีการที่คุณจะสามารถจัดการคุกกี้เหล่านั้นได้

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

คุกกี้เหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ในลักษณะนี้ เราจะสามารถใช้ข้อมูลนี้ เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความต้องการของคุณ

คุกกี้เพื่อการบำรุงรักษาเว็บไซต์ (Maintenance Cookies)

คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้ทีมพัฒนาของKitzee สามารถรักษา และแก้ไขบางส่วนของเว็บไซต์ได้

วิธีการจัดการคุกกี้

คุณสามารถบล็อก และลบคุกกี้ได้จากเบราเซอร์ของคุณ แต่ละเบราเซอร์จะมีการตั้งค่าของตัวเองสำหรับวิธีการจัดการคุกกี้ โปรดไปที่การตั้งค่าในเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวข้องแต่ละอันเพื่อปรับการตั้งค่า (เช่น Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Samsung Internet, และอื่นๆ) หากคุณเลือกไม่ยินยอมให้มีการใช้ คุกกี้ที่ตั้งค่าโดยเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องคุณอาจไม่สามารถเพลิดเพลินกับฟังก์ชันการทำงานแบบเต็มรูปแบบบนเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเรียกดูเว็บไซต์ของเราได้แต่บางฟังก์ชันเช่นรายการและสิ่งที่คุณถูกใจอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้

การอัปเดตนโยบายคุกกี้

นโยบายนี้อาจได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามกฎ และข้อบังคับที่จะมีขึ้น ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเวอร์ชันที่อัปเดต เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราว

โดยการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป คุณยินยอมให้เราทำการติดตั้งคุกกี้ (Cookies) ในอุปกรณ์ของคุณตามนโยบายนี้

โครงการที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วย Kitzee:

ลูกค้าทำให้โครงการบ้านของพวกเขาเสร็จในครั้งแรกด้วยรีวิวผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือของเรา

บริษัทต่างๆ ขยายธุรกิจด้วยชื่อเสียงที่แข็งแกร่งซึ่งสร้างโดยลูกค้าที่พึงพอใจและการอ้างอิงที่ยอดเยี่ยม

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก Kitzee