เหตุผลของความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง

Stopping clock hands to stop the time (3d isolated on white background characters series)

เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมโครงการก่อสร้างหลายๆโครงการไม่เสร็จทันเวลา

KPMG* ได้เผยแพร่การสำรวจในปี 2021 ระบุว่าประมาณร้อยละ 70 ของโครงการก่อสร้างทั่วโลกพบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปและมีความล่าช้า โดยเฉลี่ยแล้วโครงการที่เลื่อนไปจะใช้เวลาในการทำให้เสร็จนานขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ความล้มเหลวที่ไม่ได้วางแผนดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่องบประมาณของโครงการกำหนดการความสำเร็จโดยรวมและชื่อเสียงของบริษัท แม้ว่าจะไม่มีการระบุตัวเลขเฉพาะสำหรับประเทศไทยแต่ผลการประมาณคือปีละ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ล่าช้า

เพื่อจัดการกับความล่าช้าของโครงการ ผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างกำลังหันมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการและลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยความช่วยเหลือจากระบบปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องมืออื่นๆบริษัทก่อสร้างสามารถปรับปรุงการจัดตารางเวลาการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการความเสี่ยงซึ่งนำไปสู่โครงการที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แต่ความล้มเหลวที่ไม่ได้วางแผนไว้ในโครงการเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวโดยไม่มีทรัพยากรในการบรรเทาผลกระทบด้านโครงการที่ไม่พึงประสงค์

การตระหนักถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ของความล่าช้าช่วยให้เจ้าของบ้านใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอะไรขึ้นกับโครงการของพวกเขา (Kitzee) คิดซีช่วยให้คุณเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันที่เป็นไปได้

ประเภทของความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง

  1. การวางแผนและการจัดการไซต์ไม่เพียงพอ การปรับการวางแผนเวลาระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการอย่างแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ ดูเหมือนจะชัดเจนแต่มักจะถูกละเลยมากเกินไป เนื่องจากการก่อสร้างเป็นกระบวนการที่มีความยาวมากและเกี่ยวข้องกับมืออาชีพหลายคนผู้จัดการโครงการจึงต้องวางแผนทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด ผู้จัดการจะรับผิดชอบพนักงานและช่างเทคนิคทั้งหมดและมีทรัพยากรที่จำเป็นพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า หากผู้รับเหมาของคุณไม่ได้มอบหมายผู้จัดการโครงการเจ้าของโครงการควรจะทำหน้าที่ดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้สามารถควบคุมงานได้อย่างเต็มที่
  2. การขาดการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม ค่อนข้างเรียบง่าย: สถานที่ที่มีการสื่อสารไม่ถูกต้องจะมีความล่าช้าเกิดขึ้น เมื่อใดก็ตามที่ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการสื่อสารกันไม่เพียงพอจะมีผลกระทบต่อระยะเวลา การติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอและการตอบกลับแบบเปิดจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
  3. การจัดการวัสดุที่ไม่มีประสิทธิภาพ การขาดแคลนหรือการจัดหาวัสดุที่ไม่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง การจัดการวัสดุที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือความต้องการซื้อ‘ทันเวลา’ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอุปทานหรือการจัดหาสินค้ามากเกินไป วัสดุที่ขาดแคลนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระบวนการก่อสร้างทำให้เกิดความล่าช้าเป็นเวลานานและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปัญหาอื่นๆจะเกี่ยวข้องกับการเรียงลำดับวัสดุใหม่เช่นความไม่สอดคล้องของสีและความคลาดเคลื่อนของขนาด จากประสบการณ์ของพวกเขาพาร์ทเนอร์ต้องเห็นด้วยกับวิธีการบริหารจัดการวัสดุของเขาเหล่านั้น BOQ ที่สมบูรณ์จะเป็นพื้นฐานที่ถูกต้องสำหรับการวางแผนดังกล่าว
  4. อุปกรณ์ขัดข้อง อุปกรณ์ก่อสร้างใดๆก็สามารถล้มเหลวได้ เนื่องจากเครื่องมือของจีนที่มีราคาถูกมักไม่เหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรและเครื่องมือเป็นสิ่งจำเป็นในการกำจัดสาเหตุของความล่าช้านี้ เจ้าของโครงการสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้รับเหมาปฏิบัติต่อเครื่องจักรของตนด้วยความระมัดระวังตามที่จำเป็นหรือไม่ ในระหว่างการตรวจสอบทุกๆไซต์งานนั้นควรจะมีจุดหนึ่งตวจสอบประสิธิภาพของเครื่องจักร
  5. สภาพอากาศที่ไม่อำนวย ไม่มีวิธีอื่นไดเลยที่จะมีอิทธิพลต่อจุดนี้นอกจากการรวมสภาพอากาศไว้ในการวางแผนดั้งเดิม ฤดูกาลต่างๆในประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับทุกคนสามารถพิจารณาได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่เหมาะสมในระหว่างการลดระดับลงในฤดูมรสุมหรือคาดว่าคนงานก่อสร้างจะทำงานให้เสร็จภายใต้แรงกดดันในช่วงเดือนฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามความเป็นจริง หากไม่มีข้อควรระวังที่เหมาะสมจะต้องยืดระยะเวลาการก่อสร้างออกไป สภาพอากาศที่เลวร้ายไม่สามารถวางแผนได้อย่างง่ายดายแต่เช่นบริเวณพื้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝนมากกว่า คำแนะนำที่ดีที่สุดคือวางแผนอย่างถูกต้องและติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอ
  6. ความซับซ้อนของโครงการ โดยทั่วไปแล้วความซับซ้อนของโครงการจะเกี่ยวข้องกับขนาดของโครงการ สิ่งที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างบ้านทุกหลังด้วยเช่นกัน ยิ่งมีการเลือกวัสดุที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือมีสไตล์การออกแบบที่แปลกใหม่มากขึ้นก็จะยิ่งทำให้เกิดความล่าช้ามากขึ้น ถ้าเจ้าของโครงการเริ่มมองหาส่วนเสริมที่เหมาะสมในระหว่างระยะการก่อสร้างเท่านั้นก็เกือบจะทำไห้มีความล่าช้า โครงการที่ซับซ้อนต้องการแผนการตารางงานและการประมาณที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ก่อนที่จะมอบหมายงานก่อสร้างที่พิเศษควรมีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันที่ต้องการสามารถจัดการได้และผู้รับเหมามีความสามารถอย่างเต็มที่
  7. การออกแบบที่หลากหลาย ไทม์ไลน์โครงการโดยพื้นฐานจะยึดตามการออกแบบและข้อมูลจำเพาะของโครงการ หากพบว่ามีการออกแบบที่ผิดพลาดในระหว่างการดำเนินการของโครงการเท่านั้นก็จะเป็นสาเหตุของปัญหาและความล่าช้าได้ ความพยายามในการแก้ไขข้อผิดพลาดการออกแบบในภายหลังในโครงการจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าและต้นทุนที่มากขึ้นในระหว่างช่วงเวลาการดำเนินการ และหากจะนำไปใช้กับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือคำขอชุดรูปแบบใดๆหลังจากที่เริ่มโครงการ หากการจัดสรรและการวางแผนทรัพยากรในขั้นต้นถูกส่งออกไปมากเกินไปความล่าช้าจะเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายเวลาและการประมาณคุณภาพทั้งหมดจะได้รับผลกระทบ ทั้งสองอย่างสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการวางแผนอย่างเหมาะสมและการตกลงร่วมกันโดยคู่ค้าของโครงการ
  8. การบริหารทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพและการขาดแคลนแรงงาน ระยะเวลาที่ยาวนานของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทำให้งานมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดของทรัพยากรแรงงาน เราได้เห็นแล้วว่าการระบาดของโรคทั่วโลกอาจส่งผลกระทบต่อหลายโครงการได้อย่างไร การติดตามและจัดการบุคลากรและอุปกรณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจเป็นไปไม่ได้ แม้ว่าจะไม่มีสภาพภายนอกที่รุนแรงการวางแผนผิดพลาดก็อาจทำให้เกิดความล่าช้าได้ หากไม่มีทรัพยากรเพียงอย่างเดียวหรือไม่ตรงเวลาผลลัพธ์ที่ได้จะไม่มีประสิทธิภาพการทำงานและความล่าช้าของโครงการ ความสามารถของผู้จัดการโครงการและการสื่อสารแบบเปิดสามารถช่วยป้องกันผลกระทบในเชิงลบของโครงการได้
  9. ความล้มเหลวในการดำเนินการก่อสร้าง ไม่เพียงแต่การวางแผนแต่การดำเนินการก็มีความสำคัญเท่ากันด้วย ความล้มเหลวในการดำเนินการกระบวนการหรืองานยังทำให้เกิดความล่าช้าในกำหนดเวลาของโครงการเนื่องจากจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการทำซ้ำงานอีกครั้ง ความล้มเหลวในการนำไปใช้อาจเกิดจากช่องว่างของการสื่อสารพนักงานที่ไม่มีทักษะหรือความพร้อมของทรัพยากร แง่มุมหนึ่งที่มักไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาคือความล่าช้าในกระบวนการอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีอำนาจ
  10. การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ล้าสมัย หนึ่งในสาเหตุหลักของความล่าช้าคือการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการโครงการที่ล้าสมัยหรือไม่เพียงพอ เทคโนโลยีและเครื่องมือแบบเก่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด การตรวจสอบความสามารถของผู้รับเหมาในระหว่างกระบวนการคัดเลือกเป็นสิ่งสำคัญ

สามารถป้องกันความล่าช้าของโปรเจคจำนวนมากได้ ช่วยทั้งเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา การละเลยจะทำให้เกิดการชงักกลับไปสู่จุดเดิม คำแนะนำที่ชัดเจนคือการมุ่งเน้นไปที่สาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับความล่าช้าก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น

* แหล่งที่มา: “No turning back, An industry ready to transcend, 2021 Global Construction Survey”, Copyright owned by KPMG International

โครงการที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วย Kitzee:

ลูกค้าทำให้โครงการบ้านของพวกเขาเสร็จในครั้งแรกด้วยรีวิวผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือของเรา

บริษัทต่างๆ ขยายธุรกิจด้วยชื่อเสียงที่แข็งแกร่งซึ่งสร้างโดยลูกค้าที่พึงพอใจและการอ้างอิงที่ยอดเยี่ยม

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก Kitzee